Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Kesić, Petar (Vareš, BiH, 25. IV. 1941 – Zagreb, 29. III. 2004), strojarski inženjer.

Diplomirao je 1964. na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, magistrirao 1969. na sveučilištu Illinois Institute of Technology u Chicagu te doktorirao 1974. disertacijom Flow Resistance in Human Airways na sveučilištu Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Cambridgeu. U Sarajevu je radio u Institutu za termotehniku i nuklearnu tehniku (1964–67) i u Institutu za automatiku i računarske nauke (1967–92) te istodobno predavao na Mašinskom i Elektrotehničkom fakultetu. Na Univerzitetu u Sarajevu radio je od 1964., kao redoviti profesor. Radio je u poduzeću INA – specijalna oprema u Zagrebu (1992–97) te istodobno izvodio nastavu na Fakultetu prometnih znanosti i Fakultetu strojarstva i brodogradnje, na kojem je bio stalno zaposlen od 1997. u zvanju izvanrednoga profesora. Predavao je kolegije Aerodinamika i Mehanika leta, te osnovao Laboratorij za aerodinamiku. Bavio se termodinamikom i dinamikom tehnoloških aparata i postrojenja, mehanikom fluida i aerodinamikom te radio na razvoju niza uređaja za primjenu u industrijskim procesima i zrakoplovstvu. Patent Fluidni giroskop kutne brzine objavio je u Hrvatskome patentnome glasniku 2000. Autor je knjiga Osnove mehanike fluida sa primjerima primjene (1985) i Osnove aerodinamike (2003).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb, 1999., str. 230.

In memoriam prof. dr. sc. Petar Kesić (25.4.1941.−30.3.2004.). Automatika, 45(2004) 1−2, str. 9.

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: KESIĆ, PETAR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 278.

Kesić, Petar
Strojarski inženjer.

Opći podatci
Ime
Petar
Prezime
Kesić
Mjesto i datum rođenja
Vareš (BiH), 25. 04. 1941.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 29. 03. 2004.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje