Objavljeno: .
Ažurirano: 29. studenoga 2018.

koka, trgovački i ratni jedrenjak Sjevernoga, Sredozemnoga i Jadranskoga mora s jednim velikim glavnim jarbolom i dvama malim pomoćnim jarbolima. Glavno je obilježje koke visok i uzak pramčani kaštel s približno vodoravnom trokutnom palubom. Koka se prvi put spominje u engleskim rukopisima u XI. st., a u pomorskoj plovidbi održala se do početka XVII. st. U XIV. st. bile su poznate dubrovačke i kotorske koke.

Model Dubrovnika u ruci sv. Vlaha s prikazom kokâ u luci, detalj, XV. st., crkva sv. Vlaha, Dubrovnik

Dubrovačka koka XIV‒XV. st. bila je jedrenjak namijenjen plovidbi Jadranom, Sredozemljem i bliskim dijelom Atlantika. Bila je duljine 23,5 m, širine 5,8 m, visine boka 2,7 m, gaza 2,5‒3 m, nosivosti oko 200 t, a imala je 20‒30 članova posade. Imala je pramčano nadgrađe i kratko krmeno nadgrađe uzdignuto u kasar, nalik onomu → karake, čime je povećan palubni prostor. Bokovi su bili povišeni, kobilica masivna, a trup, u duhu istočnojadranske tradicije, jajolika oblika. Snast je bila pojednostavnjena u odnosu na europske uzore. Uza središnji teški jarbol (velejarbol) koji je nosio jedno križno jedro, na krmi je bio manji jarbol s latinskim jedrom, a na pramcu jarbol s križnim jedrom. Na pramcu je bio i kosnik s manjim križnim jedarcem. Do koša na vrhu velejarbola vodile su vrze. Kormilarilo se s krmene palube s pomoću kormilarskoga kola, kojim se preko užadi upravljalo kormilarskim listom. Brod je bio naoružan topovima protiv gusarskih napada.


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

M. Kozličić: Hrvatsko brodovlje. Split, 1993.

Iz arhive LZMK-a

P. Mardešić, S. Vekarić: KOKA. Pomorska enciklopedija, sv. 3, 1976., str. 627–628.

koka
Dubrovačka koka, XV. st.

Trgovački i ratni jedrenjak Sjevernoga, Sredozemnoga i Jadranskoga mora s jednim velikim glavnim jarbolom i dvama malim pomoćnim jarbolima.

Kategorije i područja