Objavljeno: .
Ažurirano: 23. listopada 2018.

Kopinič, Josip (Kopinić, Jože) (Radoviči pokraj Metlike, Slovenija, 18. II. 1911 ‒ Pula, 24. V. 1997), časnik i gospodarstvenik.

Završio je 1931. Mašinsku podoficirsku školu Kraljevske mornarice u Kumboru te bio mornar na jugoslavenskoj podmornici Nebojša. Te godine pristupio je Komunističkoj partiji Jugoslavije te je 1934. poslan u Moskvu na Komunistički univerzitet nacionalnih manjina Zapada i Međunarodnu lenjinsku školu. Odlukom Kominterne upućen je 1936. u Španjolsku, gdje je na strani Republike vodio brodogradilište u Cartageni, bio pomoćnik načelnika stožera pukovnije, prvi časnik na podmornici (kapetan fregate), a 1938. bio je zamjenik španjolskoga republikanskoga vojnog atašea u Parizu. Tijekom II. svj. rata nastanio se u Zagrebu, gdje se bavio obavještajnim radom (1940−44).

Nakon rata bio je jugoslavenski trgovački ataše u Turskoj (1947−48), pomoćnik ministra prometa u Vladi FNRJ 1950. te dugogodišnji direktor pulskoga brodogradilišta → Uljanik (1951−64), gdje je ubrzao razvoj i modernizaciju proizvodnje u vrlo teškim uvjetima. Uveo je tehnološke novine u gradnju većih brodova potpuno zavarene konstrukcije, unatoč velikim otporima uspio je osnovati Uljanikovu tvornicu brodskih sporohodnih dizelskih motora i tvornicu brodske elektroopreme te ugovoriti gradnju 40 trampera za SSSR. Bio je direktor ljubljanskoga poduzeća Litostroj od 1965. do umirovljenja 1972.


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Cenčić: Enigma Kopinič, 1−2. Beograd, 1983.

M. Doder: Kopinič bez enigme. Zagreb, 1986.

Iz arhive LZMK-a

D. Mujadžević: KOPINIČ, JOSIP. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 595–596.

Kopinič, Josip
Podmorničar, političar i gospodarstvenik.

Opći podatci
Ime
Josip (Jože)
Prezime
Kopinič (Kopinić)
Mjesto i datum rođenja
Radoviči (Slovenija), 18. 02. 1911.
Mjesto i datum smrti
Pula, 24. 05. 1997.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje