Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Kordić, Zdenko (Tihaljina, BiH, 26. V. 1949 – Split, 9. I. 2004), strojarski inženjer, stručnjak za zavarivanje.

Završio je 1972. Strojarski fakultet u Mostaru, magistrirao 1978. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu te doktorirao 1984. disertacijom Optimizacija statičke opteretivosti i dinamičke izdržljivosti tačkasto zavarenih spojeva iznalaženjem optimalnog odnosa između parametara zavarivanja na Strojarskome fakultetu u Mostaru. Radio je na Strojarskome fakultetu od 1973., od 1990. kao redoviti profesor. Bio je prodekan od 1985. te dekan Fakulteta (1987–89), a kao rektor Sveučilišta u Mostaru (1992–99) među najzaslužnijima je za opstanak Sveučilišta i uspostavu visokoškolske nastave na hrvatskome jeziku, jedine izvan RH. Od 1999. radio je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u zvanju redovitoga profesora, a na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu osnovao je i predavao kolegij Helikopteri na studiju zrakoplovstva. Autor je knjiga Elektrootporno zavarivanje (1987), Točkovno uporovno varjenje (s V. Kraljem, 1991) i Sučeljno elektrootporno zavarivanje (1997). Bio je član Znanstvenoga savjeta za promet HAZU-a te izvanredni član HATZ-a (od 1993).


Ostali podatci
Što pročitati?

In memoriam: Prof. dr. sc. Zdenko Kordić (1949 – 2004). Glasnik akademije tehničkih znanosti Hrvatske, 11(2004) 1, str. 15.

Pedeset godina Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru. Mostar, 2009.

Kordić, Zdenko
Strojarski inženjer, stručnjak za zavarivanje.

Opći podatci
Ime
Zdenko
Prezime
Kordić
Mjesto i datum rođenja
Tihaljina (BiH), 26. 05. 1949.
Mjesto i datum smrti
Split, 09. 01. 2004.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje