Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Kos, Vesna (Zagreb, 8. XI. 1930 − Zagreb, 14. III. 2015), elektrotehnička inženjerka, stručnjakinja za elektrotehniku u prometnom inženjerstvu.

Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet elektrotehnike i računalstva; FER) diplomirala je 1956., magistrirala 1965. te doktorirala 1972. disertacijom Planarni Si/Li gama polarimetar i optimizacija moći razlučivanja u beta i gama spektrometriji. Radila je u Radio industriji Zagreb (RIZ) 1956−60. Na FER-u je bila zaposlena od 1980. kao izvanredna profesorica. Predavala je kolegije iz područja fizike na tehničkim fakultetima i višim školama (1967−84) te izvodila poslijediplomsku nastavu iz kolegija Primjena nuklearne tehnike. Od 1982. radila je na Prometnome fakultetu u Zagrebu, a 1988. izabrana je za redovitu profesoricu. Predavala je kolegije Signalna tehnika i telekomunikacije u željezničkom prometu, Željeznička tehnika te Automatizacija željezničkoga prometa. Bila je predstojnica Zavoda za cestovni promet i dekanica Fakulteta (1989−91). Umirovljena je 1993.

Područja su njezina znanstvenoga i stručnoga interesa bila mjerenja električnih i neelektričnih veličina radi povećanja pouzdanosti i učinkovitosti sustava za regulaciju prometa, instrumentacija i sustavi za mjerenje i automatsku regulaciju prometnih procesa te suvremeni komunikacijski sustavi u prometu. Autorica je udžbenika Zadaci iz fizike (1981), Mjere i mjerenja u fizici (s V. Lopašićem, 1981), Signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji u željezničkom prometu (s T. Mlinarićem i Lj. Arhanićem, 1988), Zadaci i vježbe iz osnova elektrotehnike u prometnom inženjerstvu (s T. Kosom, 1993).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

V. Muljević: KOS, VESNA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 656.

Kos, Vesna
Elektrotehnička inženjerka, stručnjakinja za elektrotehniku u prometnom inženjerstvu.

Opći podatci
Ime
Vesna
Prezime
Kos
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 08. 11. 1930.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 14. 03. 2015.
Povezane ustanove
Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu,
Fakultet prometnih znanosti

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje