Objavljeno: .
Ažurirano: 8. studenoga 2018.

Kostelić, Aurel (Otočac, 10. I. 1933 – Zagreb, 22. V. 1996), strojarski inženjer, začetnik teorije proizvoda.

Diplomirao je 1960., magistrirao 1973. te doktorirao 1975. disertacijom Studija primarnog procesa uravnotežavanja u izmjenjivača topline (mentor → M. Viličić) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Radio je u Tvornici parnih kotlova u Zagrebu (1960–73) kao projektant i pomoćnik direktora razvoja. Od 1973. radio je na Fakultetu, gdje je 1984. izabran u zvanje redovitoga profesora. Kao voditelj Katedre za elemente strojeva i konstrukcije u nastavu je uveo i predavao kolegije Primjena elektroničkih računala, Konstruiranje pomoću računala, Teorija i razvoj proizvoda. Sudjelovao je u osnivanju studija elektrostrojarstva na Sveučilištu u Osijeku.

Područja njegova znanstvenoga rada bila su znanost o toplini, gradnja toplinskih i energetskih uređaja, teorija proizvoda i znanost o konstruiranju. Među prvima u zemlji pokrenuo je razvoj primjene računalne tehnike u strojarstvu, ponajprije u projektiranju i konstruiranju. U međunarodnim znanstvenim krugovima poznat je kao začetnik teorije proizvoda, koju je razvijao kao član međunarodne udruge Workshop-Design-Konstruktion i izdavačkoga vijeća časopisa Journal of Engineering Design. Autor je udžbenika Nauka o toplini (1965). Bio je član HATZ-a te predsjednik više strukovnih udruženja. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1993).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 182.

In memoriam Aurel Kostelić. Glasnik akademije tehničkih znanosti Hrvatske, 3(1996) 2, str. 3.

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: KOSTELIĆ, AUREL. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 687.

Kostelić, Aurel

Strojarski inženjer, začetnik teorije proizvoda.

Opći podatci
Ime
Aurel
Prezime
Kostelić
Mjesto i datum rođenja
Otočac, 10. 01. 1933.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 22. 05. 1996.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje