Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2018.

kotač, okrugla mehanička naprava okretanjem koje se omogućuje obavljanje nekog rada (pokretanje nekog tijela) uz primjenu manje sile. Naziva se još i kolo, a osim s prijevoznim sredstvima (kolima), razvoj kotača povezan je i s iskorištavanjem vodne energije (vodeničko kolo), te za obavljanje različitih poslova (npr. lončarsko kolo). Svrstava se među tzv. jednostavne strojeve (uz polugu, klin i dr.), na načelima kojih počiva rad svih današnjih strojeva pa je stoga i jedan od najvažnijih tehničkih izuma čovječanstva.

Izum kotača u najužoj je vezi s pojavom i razvojem prvih prijevoznih sredstava, napose → zaprežnih vozila.

kotač
Okrugla mehanička naprava okretanjem koje se omogućuje obavljanje nekog rada (pokretanje nekog tijela) uz primjenu manje sile.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje