Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Koža i obuća, stručno-informativni časopis Hrvatskoga društva kožara i obućara. Izlazi od 1952. kao stručni list novoosnovanoga Društva kožara i obućara NR Hrvatske. Objavljivao je radove domaćih i inozemnih autora, donosio prikaze inozemne stručne literature, novosti iz struke i bio je sredstvo povezivanja stručnjaka i rješavanja stručnih problema. U 1980-ima i 1990-ima izvorni znanstveni radovi imali su kratke sažetke na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku. Mijenjao je dinamiku izlaženja i od 1998. izlazi tromjesečno. Danas na hrvatskom i engleskom jeziku objavljuje stručne radove iz kožarstva i obućarstva te srodnih područja gospodarstva i ekologije te donosi informativne i popularne sadržaje. Na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH dostupan je od 2018.

Glavni urednici časopisa Koža i obuća
Zlatko Beyer 1952–66.
Ivan Restek 1967–94.
Željko Bajza 1995–98.
Antun Posmodi 1998–2000.
Jelena Balent 2000–16.
Srećko Sertić 2016–18.
Budimir Mijović od 2018.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

D. Jokić: Časopis Koža i obuća: pregled razvoja časopisa, trenutačnog stanja i buduće perspektive povodom 65. obljetnice izlaženja časopisa. Koža i obuća, 66(2017) 2, str. 6–10.

Mrežne poveznice

Hrvatsko društvo kožara i obućara, Koža i obuća

Koža i obuća
Naslovnica časopisa 2017.

Stručno-informativni časopis Hrvatskoga društva kožara i obućara.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1952.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje