Objavljeno: .
Ažurirano: 29. studenoga 2018.

krčki jedrenjak, hrvatski trgovački jedrenjak iz XII‒XIII. st. Naziv potječe od prikaza broda u ostatcima crkvice sv. Jurja u Vrbniku na Krku. Bio je duljine 28 m, širine 8,4 m, visine boka 4,4 m, gaza 2‒3 m, a imao je posadu od 20 članova. Imao je zašiljenu, klinastu krmu, koja je u ostatku trupa prelazila u jajolik oblik, te jaku kobilicu. Duž oba boka bila su tri snažna ojačanja koja su brod štitila tijekom veza u luci. Na krmi je imao veći kaštel, a pramac mu je bio blago izdignut, kao začetak pramčane nadgradnje. Kormilarilo se krmenim veslima. S obiju strana pramca bili su kružni otvori za sidrene konope, a sidra su se čuvala na pramčanoj palubi, gdje je bilo smješteno i ručno vitlo za dizanje sidra. Od razmjerno ravne palube koja je, uz potpalublje, služila za smještaj tereta, dizala su se tri jarbola čvrsto ugrađena u brod od kobilice. Na jarbolima su bila latinska jedra, veliki križevi izrađeni nastavljenim oblicama, a na njihovu vrhu motriteljske košare. Do košara su vodile vrze, a jedrilje je bilo bogato opskrbljeno konopima za upravljanje.

Replika crteža najstarijega starohrvatskog broda iz XII. ili XIII. st., rad Branka Fučića prema freski iz crkvice sv. Jurja kraj Vrbnika

Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

M. Kozličić: Hrvatsko brodovlje. Split, 1993.

krčki jedrenjak
Hrvatski trgovački jedrenjak, XII–XIII. st. (prema A. Meštroviću)

Hrvatski trgovački jedrenjak u XII‒XIII. st.

Kategorije i područja