Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Kristal, poduzeće za proizvodnju i preradbu stakla osnovano 1951. u Samoboru; jedan od najvećih proizvođača olovnoga i kristalnoga stakla u Jugoslaviji.

Temelji su mu postavljeni 1939., kada su trgovci židovskoga podrijetla Kohn i Schidlow u suradnji s češkim staklarskim majstorom Vaclavom Kubičekom osnovali brusionicu kristala i običnoga stakla pod nazivom Kristalerija. Radionica je bila smještena u Gornjem Kraju, zapošljavala je oko 30 radnika, a sirovine i oblikovano staklo za brušenje nabavljali su se u Češkoj. Godine 1942. otkupio ju je zagrebački obrtnik Franjo Valent, koji ju je vodio do nacionalizacije 1948., kada je nastavila djelovati pod nazivom Kotarsko staklarsko poduzeće Kristal.

Dio asortimana, druga polovica XX. st.

Kako je zbog nestanka zaliha kristala za obradbu te jake konkurencije privatnih radionica za brušenje stakla dospjelo u krizu, poduzeće je vlastitim snagama odlučilo krenuti u izgradnju pogona za topljenje stakla na mjestu nacionaliziranoga zemljišta stare gipsaonice u Rudarskoj Dragi. Pogon je započeo s radom 1951., kada je i službeno osnovana tvornica stakla Kristal. Staklo se topilo u jednoj četverolončanoj peći na generatorski plin. Uz peć pogon je imao nekoliko manjih prostorija za doradbu stakla te generatorsku stanicu, a od pogona su bile odvojene brusionica stakla, kemijska polirnica, skladište sirovina i pakirnica. Poduzeće je tada zapošljavalo oko 100 radnika, a asortiman proizvoda činili su cilindri za petrolejske svjetiljke, čaše, šalice, boce, pehari i sl. Staklarski majstori obrazovali su se u staklarskim poduzećima u Rogaškoj Slatini, Straži i Hrastniku. Prvi izvoz ostvaren je 1954. u Italiju, Cipar, Grčku, Indiju i Južnu Ameriku, a potom se počelo izvoziti i u Zapadnu Njemačku, Englesku i Švicarsku.

Reklamni oglas, 1951.

Tijekom rekonstrukcije i modernizacije tvornice u prvoj polovici 1960-ih nadograđena je proizvodna hala u koju se smjestilo šest lončarskih peći, proširen je tvornički prostor do potoka Gradne, gdje je instalirana peć za slobodno oblikovanje staklene taljevine, a umjesto generatorskoga uveden je plin propan-butan. Modernizacija je nastavljena tijekom 1970-ih, kada je unaprijeđen tehnološki proces uvođenjem kontinuiranog taljenja kristalnoga stakla, te procesi kemijskoga poliranja, doradbe i brušenja proizvoda. U tom razdoblju poduzeće je znatno proširilo proizvodni asortiman. Zapošljavalo je oko 500 radnika, a bilo je organizirano u OOUR-e Oblikovanje stakla i Oplemenjivanje stakla. Godine 1986. u tvornici je instalirana kontinuirana kadna peć za taljenje stakla, a od druge polovice 1980-ih proizvodnja se orijentirala samo na bezbojno olovno staklo kapaciteta 12 t staklene taljevine na dan. Osim na jugoslavenskom i zapadnoeuropskom tržištu, tijekom 1970-ih i 1980-ih proizvodi Kristala prodavali su se u SAD-u i u SSSR-u. Uz brušeno staklo proizvodilo se i staklo bojeno na centrifugalnim prešama. U razdoblju 1980–90. poduzeće je za dizajniranje staklenih predmeta angažiralo mnoge hrvatske umjetnike poput Raula Goldonija, Antuna Motike, Ede Murtića, Milene Lah, Želimira Janeša i dr. Potkraj 1980-ih zapošljavalo je više od 800 radnika.

Uspostavom neovisne Hrvatske, ne snašavši se u novim društveno-ekonomskim okolnostima, dospjelo je 1997. u stečaj, te ga je ubrzo potom preuzelo poduzeće Rogaška Slatina. Tada je ukinuta proizvodnja kristalnoga stakla, a umjesto njega uvedena proizvodnja kristalina, koji sadrži manji postotak olovnoga oksida od kristalnoga stakla. Poduzeće je s približno 70 radnika djelovalo do 2008., kada je likvidirano. Zgrada u Rudarskoj Dragi prodana je poduzeću → Ghetaldus. Tradiciju Kristala nastavlja nekoliko manjih privatnih poduzeća u Samoboru, no ona se ne bave proizvodnjom stakla, već samo njegovim brušenjem i graviranjem.


Ostali podatci
Što pročitati?

10-godišnjica tvornice stakla »Kristal«. Samobor, 1961.

»Kristal« – Samobor 1951–1971. Samobor, 1971.

M. Domin: Povijest Kristala. Zbornik. Ogranak Matice hrvatske Samobor, 5(2010/2011) 1, str. 111–115.

Kristal

Poduzeće za proizvodnju i preradbu stakla osnovano 1951. u Samoboru.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Samobor
Godina osnutka
1951.
Godina prestanka rada
2008.
Prijašnji nazivi

Kristal (1951-2008)

Povezana poduzeća

Kategorije i područja