Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Kušan, Fran (Vučja Luka kraj Sarajeva, 18. X. 1902 – Zagreb, 21. V. 1972), botaničar i utemeljitelj Botaničkoga vrta ljekovitog i otrovnog bilja studija farmacije u Zagrebu.

Na tadašnjem Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu završio je 1926. studij prirodopisa i zemljopisa te doktorirao 1928. disertacijom Predradnje za floru lišajeva Hrvatske. U Botaničkome zavodu Fakulteta radio je od diplome, od 1929. kao asistent. Od osamostaljenja studija farmacije (→ Farmaceutsko-biokemijski fakultet) na novoosnovanome je fakultetu utemeljio i opremio Zavod za farmaceutsku botaniku, na kojem je od 1945. bio redoviti profesor i predstojnik. Pri Fakultetu je 1947. utemeljio Botanički vrt ljekovitoga i otrovnoga bilja, koji danas nosi njegovo ime, a osnovao je i planinske botaničke vrtove na Medvednici (1938) i u Modrić-dolcu na Velebitu (1967). Bio je dekan Fakulteta 1946/47. i 1950–52. te prodekan 1945/46. i 1952/53.

Herbarij Frana Kušana, lišaj Cladonia rangiferina, 1850.

Bavio se istraživanjem lišajeva te farmaceutskom botanikom, istražujući fiziološke i farmakološke značajke ljekovitoga bilja (→ ljekovito i aromatično bilje), te taksonomijom, fitogeografijom i ekološkim proučavanjem biljnoga pokrova primorskih planina. Autor je knjiga Sistematski prikaz najvažnijeg ljekovitog, otrovnog i industrijskog (tehničkog) bilja čitavoga svijeta (1938), Jestivi i otrovni plodovi (1947), Naše ljekovito bilje (1947) i Prodromus flore lišaja Jugoslavije (1953) te vodiča Velebitski botanički vrt 1480 m (1971). Popularizirao je botaniku i zaštitu prirode. Bio je suosnivač sveučilišnoga Instituta za botaniku u Zagrebu 1960. Pokrenuo je i bio prvi urednik kataloga Delectus seminum 1947–71. i publikacije Informationes botanicae (od 1962), suradnik Hrvatske enciklopedije Mate Ujevića (1901–1967), te Medicinske, Opće i Šumarske enciklopedije LZ-a.

Fran Kušan u Julijskim Alpama, 1954., Arhiva Farmaceutskoga botaničkog vrta Fran Kušan

Ostali podatci
Što pročitati?

N. Kujundžić: Spomenica u povodu 130. obljetnice nastave farmacije 1882–2012. Zagreb, 2002., str. 51–52.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Kušan, Fran

Iz arhive LZMK-a

S. Bertović i V. Grdinić: KUŠAN, FRAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 443–445.

Kušan, Fran

Botaničar i utemeljitelj Botaničkoga vrta ljekovitog i otrovnog bilja studija farmacije u Zagrebu.

Opći podatci
Ime
Fran
Prezime
Kušan
Mjesto i datum rođenja
Vučja Luka kraj Sarajeva, 18. 10. 1902.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 21. 05. 1972.

Kategorije i područja