Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

ljepila (adhezivi), materijali koji služe za lijepljenje čvrstih površina, tj. za njihovo spajanje stvaranjem veznoga filma. Djelovanje ljepila temelji se na njihovu prianjanju uz površinu predmeta (adhezija) i njihovoj unutarnjoj čvrstoći, koja potječe od privlačnih međuatomskih ili međumolekulskih sila (kohezija). Preduvjet za učinkovito lijepljenje je kvašenje površina ljepilom te naknadno očvršćivanje ljepila. Kvašenje površine ovisi o napetosti površine i ravnotežnome kontaktnom kutu koji se uspostavlja između čvrste površine materijala, tekućega ljepila i zraka. Teorija lijepljenja vrlo je složena, jer ovisi o nizu čimbenika vezanih uz svojstva površina koje se lijepe (kemijska aktivnost, hidrofilnost ili hidrofobnost, čistoća, hrapavost, homogenost), svojstva ljepila (površinska napetost, viskoznost, polarnost, kiselost ili bazičnost, brzina očvršćivanja) te fizikalna i mehanička svojstva stvorenoga veznoga filma.

Prema podrijetlu razlikuju se ljepila na prirodnoj osnovi (biljna i životinjska ljepila) te sintetska ljepila. Najvažnija biljna ljepila su škrobna, dekstrinska, ljepila od kaučukova lateksa i prirodnih smola, a životinjska ljepila su tutkala (dobivena preradbom kostiju i kože) i kazeinska ljepila (dobivena zagrijavanjem kazeina iz mlijeka s alkalijama). Sintetska ljepila, koja danas prevladavaju u primjeni, temelje se na uporabi različitih polimera kao osnovne vezivne komponente u ljepilu. Razlikuju se prema sastavu, mehanizmu stvaranja kohezijskih i adhezijskih veza i području primjene, a u usporedbi s prirodnim ljepilima odlikuju se jačom adhezijom prema većem broju materijala, prikladnijom primjenom, bržim očvršćivanjem te boljim uklapanjem u dizajn proizvoda. Sintetska ljepila se prema načinu očvršćivanja dijele na reakcijska, taljiva, disperzijska i ljepila u otopini.

Reakcijska ljepila očvršćuju (lijepe) na temelju kemijske reakcije; jednokomponentna ljepila stvaraju čvrst film kemijskom promjenom jedne komponente djelovanjem topline, ultraljubičastoga zračenja ili vlage (npr. cijanoakrilatna ljepila vrlo brza djelovanja), a dvokomponentna (npr. epoksidne, poliuretanske, fenolformaldehidne i ureaformaldehidne smole) kemijskom reakcijom između dviju komponenata. Taljiva ljepila nanose se u zagrijanom, rastaljenom stanju i očvršćuju hlađenjem (npr. kopolimer etilena i vinil-acetata, polipropilen, poliamidi). Disperzijska ljepila predstavljaju vodene disperzije, npr. poli(vinil-acetata) poliakrilata ili poliuretana. Ljepila u otopini su otopine npr. polikloroprena, poliuretana ili poli(vinil-acetata) u organskim otapalima kao što su esteri, ketoni i drugi ugljikovodici (tzv. univerzalna ljepila za različite materijale). Disperzijska ljepila i ljepila u otopini očvršćuju (lijepe) isparavanjem vode, odnosno otapala.

Iako su se ljepila rabila još u starom Egiptu, a spominju se i u Bibliji, njihova je šira uporaba novijega datuma, napose od 1930-ih, kada je počela znatnija proizvodnja različitih polimernih materijala, kao vezivne komponente u većini ljepila.

Industrija ljepila u Hrvatskoj

Kao i drugdje u svijetu, hrvatski su obrti stoljećima rabili prirodna ljepila spravljena u kućnoj radinosti. Od 1920-ih počela se razvijati industrijska proizvodnja tutkala od životinjskih kostiju i koža, ali je u drugoj polovici 1930-ih zamrla zbog velike konkurencije u tadašnjoj državi. Tako su tvornice tutkala djelovale npr. u Osijeku (Trgovačko društvo za kemijsku industriju Franjo Schram i drugovi) 1921–36. i Varaždinu (Kemijska industrija Zubanjek i drug) 1934–36. Zagrebačko poduzeće Moster tvornica lakova i boja (nakon 1947. → Chromos), osnovano 1920., izgradilo je 1933. pogon za proizvodnju tutkala koji je poslovao do 1936. Nakon II. svj. rata Chromos se ubrzano razvijao spajajući se s drugim poduzećima. Zahvaljujući tehnologijama sintetiziranja umjetnih smola koje ulaze u uporabu od 1950-ih upravo u tom poduzeću, asortiman ljepila širio se i na jednokomponentna i dvokomponentna ljepila na osnovi vodenih disperzija ili otapala za parkete i podne obloge, za drvnu i papirnu industriju, građevinskih cementnih ljepila za keramiku i dr. Danas se proizvodnja nastavlja u osamostaljenim pogonima nekadašnjega koncerna, u zagrebačkom poduzeću Chromos boje i lakovi i poduzeću Chromos-Svjetlost iz Lužana, dok umjetne smole proizvodi zagrebačka Scott Bader grupa.

Zagrebačka podružnica njemačke tvornice uredskih potrepština Pelikan osnovana 1932 (od 1951. → Karbon, od 1966. u Zaprešiću) je među ostalim proizvodila i prirodno škrobno ljepilo za papir (poslije Karbofix). Godine 1952. proizvodni se asortiman proširio neoprenskim ljepilom, a od 1960. proizvodila su se disperzivna ljepila za drvo Drvofix, za papir Librokol, za podove Parketofix, Podofix. Karbonov pogon Bifix u Bujama od 1973. proizvodi premaze i ljepila u prahu za završne radove u graditeljstvu (od 1975. istoimeno samostalno poduzeće). Proizvodnju ljepila za papir i drvo, univerzalnih ljepila i trenutnih gel-ljepila danas nastavlja nekadašnji Karbonov pogon u Blatu na Korčuli, koji djeluje kao Eurokarbon d. o. o. sa sjedištem u Donjem Stupniku.

Ljepilo Karbofix poduzeća Karbon

Zagrebačka tvornica → TOZ Penkala osnovana 1937., nekada jedan od vodećih proizvođača školskog i uredskog pribora u Hrvatskoj, od 1959. proizvodi uredska ljepila Magnetin.

Ljepilo Magnetin poduzeća TOZ Penkala

U Ludbregu je 1959. osnovano pletarsko-galanterijsko poduzeće Razvitak, koje je šireći svoju djelatnost, kao RO Razvitak 1980. osnovalo OOUR Metakem, koji se bavio proizvodnjom univerzalnih jednokomponentnih kontaktnih ljepila na bazi sintetskoga kaučuka, vodootpornih ljepila za drvo, disperzijskih ljepila za parkete i dr. Od 1991. ta je poslovna jedinica djelovala kao Razvitak – Metakem d. o. o., a 2013. poduzeće je nakon poslovnih teškoća likvidirano.

Umaška tvornica za proizvodnju samoljepljivih traka Sipro d. o. o. započela je proizvodnju 1972. u okviru poduzeća Intercommerce. Osnovna je djelatnost u početku bila rezanje, ambalažiranje i prodaja samoljepljivih vrpca različitih namjena. U Umagu je 1981. izgrađen novi pogon s cjelovitom linijom za proizvodnju samoljepljivih vrpca, koja uključuje pripremu ljepila, oslojavanje, rezanje i tiskanje. Kapacitet tvornice peterostruko je povećan rekonstrukcijom postojećih pogona 1993–98. Proizvodni asortiman danas obuhvaća izradbu papirnatih, PVC i polipropilenskih samoljepljivih vrpca na bazi otapala i prirodnoga kaučuka.

Od 1989. u Zagrebu djeluje poduzeće Frag, koje proizvodi kazeinska i druga industrijska ljepila za etiketiranje i pakiranje ambalaže.


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Šorn: Kartelizacija stare jugoslavanske industrije kleja. Zgodovinski časopis, 14(1960), str. 137–178.

M. Jović, Z. Buhin, I Krobot, S. Lučić Blagojević: Analiza okolišne održivosti tehnologije adheziva. Kemija u industriji, 60(2011) 5, str. 269–276.

I. Žebec-Šilj: Industrija u Zagrebu od 1935. do 1939. godine. (doktorska disertacija). Zagreb, 2011., str. 152–154.

Iz arhive LZMK-a

S. Zebić, Ž. Viličić: LJEPILA. Tehnička enciklopedija, sv. 7, 1980., str. 581–591.

ljepila

Materijali koje služe za lijepljenje čvrstih površina, tj. za njihovo spajanje stvaranjem veznoga filma.

Kategorije i područja