Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Majdandžić, Niko (Ivanjska, BiH, 14. V. 1941), strojarski inženjer, stručnjak za kibernetiku i automatizaciju proizvodnje.

Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu diplomirao je 1973., magistrirao 1976. te doktorirao 1986. disertacijom Optimalizacija upravljanja pojedinačnom i maloserijskom proizvodnjom. Godine 1967. zaposlio se u poduzeću Đuro Đaković u Slavonskome Brodu, najprije kao pogonski inženjer, a poslije rukovoditelj Pripreme alata, upravitelj proizvodnje, direktor radne organizacije, potpredsjednik Poslovnoga odbora za razvoj te zamjenik generalnoga direktora. Od 1990. zaposlen je na Strojarskome fakultetu u Slavonskome Brodu, od 1996. kao redoviti profesor. Predavao je informatičke i organizacijske kolegije, te bio dekan Fakulteta (1993−95. i 2003−05). Umirovljen je 2007. U obiteljskim poduzećima ININ informatički inženjering i IGNIS projekt ostao je aktivan kao dizajner sustava za planiranje resursa u poduzetništvu (Enterprise Resource, Planning System ERP).

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa razvoj izvornoga modela planiranja i prekida proizvodnje te projektiranje i uvođenje u proizvodnju integriranih informacijskih sustava i sustava za planiranje resursa u poduzetništvu. Autor je više knjiga i udžbenika, među kojima je Upravljanje proizvodnjom. Informacijski sistem planiranja (1988). Od 2000. član je HATZ-a, od 2016. član emeritus.

Majdandžić, Niko

Strojarski inženjer, stručnjak za kibernetiku i automatizaciju proizvodnje.

Opći podatci
Ime
Niko
Prezime
Majdandžić
Mjesto i datum rođenja
Ivanjska (BiH), 14. 05. 1941.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Povezana poduzeća

Kategorije i područja