Objavljeno: .
Ažurirano: 5. travnja 2022.

Malenica, Šime (Split, 11. XI. 1965), brodograđevni inženjer, stručnjak za hidroelastične probleme brodova i pomorskih objekata.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu diplomirao je 1990., a na Sveučilištu Pierre et Marie Curie (UPMC) u Parizu magistrirao je 1991. te doktorirao 1994. disertacijom Difrakcija trećeg reda i interakcija struje-valovi za uspravni vertikalni valjak (Diffraction de troisième ordre et interaction houle-courant pour un cylindre vertical en profondeur finie). Karijeru je započeo na Francuskom institutu za naftu (Institut Français du Pétrole), gdje je radio tijekom doktorskoga studija, a od 1995. radi u klasifikacijskom društvu Bureau Veritas u Parizu. Ondje je nastavio istraživački rad u području hidrodinamike, bio je voditelj odjela za vodne objekte te je zamjenik direktora Odjela istraživanja od 2008. Izvanredni je profesor u naslovnom zvanju FSB-a te pozvani predavač i mentor doktoranada na sveučilištima u Hrvatskoj, Francuskoj, Nizozemskoj i Norveškoj.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa uključuju hidromehaniku, hidroelastičnost brodskih konstrukcija, numeričke metode te softver za izravan izračun strukturnog odziva broda. Suautor je računalnog programa Hydrostar za analizu opterećenja brodova i pomorskih objekata izazvanih valovima. Voditelj je razvoja računalnog programa Homer za analizu opterećenja brodova i pomorskih objekata izazvanih valovima, koji uzima u obzir i hidrostrukturalne fenomene. Bio je gostujući urednik časopisa International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering (IJNAOE) 2014. i član je uredništva časopisa Marine Structures. Počasni je profesor Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je nagrade HAZU-a 2014., te dopisni član od 2016.


Ostali podatci
Vidi još...
Mrežne poveznice

Osobna stranica Šime Malenice. HAZU

Malenica, Šime
Brodograđevni inženjer, stručnjak za hidroelastične probleme brodova i pomorskih objekata.

Opći podatci
Ime
Šime
Prezime
Malenica
Mjesto i datum rođenja
Split, 11. 11. 1965.
Nagrada
Nagrada HAZU

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje