Objavljeno: .
Ažurirano: 5. travnja 2022.

Mikšić, Dragutin (Zagreb, 6. X. 1932 – Zagreb, 13. I. 2020), sociolog, stručnjak za industrijsku sociologiju.

Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1959., a doktorirao 1975. Od 1960. radio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, od 1981. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Sociologija, Industrijska sociologija te Psihosociologija rada i Socijalni aspekti proizvodnje. Bio je dugogodišnji voditelj Katedre za sociologiju. Predavao je i na Strojarskome fakultetu u Slavonskome Brodu te na Filozofskome i Medicinskome fakultetu u Zagrebu (1975−91). Umirovljen je 2002. Bavio se industrijskom sociologijom te njezinom praktičnom primjenom. Sudjelovao je u izradbi studija za oblikovanje i unapređenje proizvodnih procesa u industriji. Autor je udžbenika Čovjek i rad (1979−97), Uvod u ergonomiju (1997) te Čovjek i njegova društvena okolina I−II (1981−87).

Mikšić, Dragutin
Sociolog, stručnjak za industrijsku sociologiju.

Opći podatci
Ime
Dragutin
Prezime
Mikšić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 06. 10. 1932.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 13. 01. 2020.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje