Objavljeno:
Ažurirano: 21. studenoga 2018

Milković, Mateo (Dubrovnik, 10. VIII. 1947), elektrotehnički inženjer, stručnjak za brodske elektroenergetske sustave, pokretač osnivanja dubrovačkog sveučilišta.

Diplomirao je 1971., magistrirao 1982. te doktorirao 1992. disertacijom Utjecaj valovitog napajanja na koeficijent trenja četkice kolektorskog stroja (mentor I. Ilić) na Elektrotehničkome fakultetu u Zagrebu. Radio je u Tvornici ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda (TUP) u Dubrovniku (1971–93), gdje je bio glavni direktor (1985–90) i savjetnik (1991–93). Predavao je na Višoj pomorskoj školi (1982–86), odn. Pomorskome fakultetu u Dubrovniku (1987–97), gdje je 1993. izabran u zvanje docenta, bio pročelnik Odjela brodske elektroenergetike i elektronike (1993−94) te prodekan (1994–97). Bio je predlagač i voditelj elaborata za osnivanje Veleučilišta u Dubrovniku (1995–96) na temelju kojeg je osnovano Veleučilište (1996) na kojem je predavao od 1997. i bio prorektor (1997) te rektor (1997–2004). Ondje je 2001. izabran u zvanje redovitoga profesora. Bio je predlagač te voditelj radne skupine za izradbu elaborata o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku (2001–03), gdje predaje od osnutka 2003. te je bio privremeni rektor (2003–04) i rektor (2004–12). Predaje kolegije Brodski električni uređaji i sustavi, Zaštita električnih strojeva i uređaja.

Bavi se elektroenergetskim sustavima broda s posebnim naglaskom na proizvodnju električne energije na brodu, brodskim električnim trošilima te prijenosom i razdiobom brodske električne energije. Autor je udžbenika Brodski električni strojevi i uređaji (2005). Bio je glavni i odgovorni urednik Veleučilišnog (1997–2003) te Sveučilišnoga godišnjaka (2004–12) u Dubrovniku. Član je HATZ-a od 2004.

Milković, Mateo

Elektrotehnički inženjer, stručnjak za brodske elektroenergetske sustave, pokretač osnivanja dubrovačkog sveučilišta.

Opći podatci
Ime
Mateo
Prezime
Milković
Mjesto i datum rođenja
Dubrovnik, 10. 08. 1947.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Sveučilište u Dubrovniku
Povezana poduzeća
Tvornica ugljenografitnih proizvoda

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje