Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Milošević, Špiro (Kotor, Crna Gora, 14. X. 1931), strojarski i brodograđevni inženjer, stručnjak za energetske instalacije u brodogradnji.

Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) diplomirao je strojarstvo 1955. i brodogradnju 1958., a doktorirao je 1977. na Tehničkome fakultetu u Rijeci disertacijom Energetski sustavi u brodogradilištima − prilog novog pristupa proračuna energetskih stanica, razvodnih mreža energija i tehničko-ekonomske analize energije (mentor N. Zrnić). Radio je u Remontnom brodogradilištu Viktor Lenac u Rijeci 1958−78., gdje je bio voditelj tehničke kontrole, proizvodnje i konstrukcijskog ureda te voditelj i savjetnik u razvoju i unapređenju proizvodnje. Od 1964. bio je vanjski suradnik na Strojarskome fakultetu u Rijeci (→ Tehnički fakultet u Rijeci), od 1971. u stalnome radnom odnosu, a od 1983. redoviti profesor. Predavao je kolegije Brodski sistemi, pomoćni uređaji i strojevi, Brodski pomoćni strojevi, Energetski sustavi, Parni kotlovi, Brodski generatori pare te Brodska energetska postrojenja. Na novoosnovanome poslijediplomskom studiju Fakulteta bio je nositelj modula Brodska energetska postrojenja od 1979., gdje je uveo nove kolegije. Bio je predstojnik Zavoda za energetiku i energetska postrojenja (1989−91) te prodekan (1985−87). Umirovljen je 2002.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa energetske instalacije u brodovima i brodogradilištima te njihova primjena, korištenje, obradba i sprečavanje zagađenja mora otpadnim gorivima iz remontnih brodogradilišta. Stručnjak je za havarije brodova i brodskih strojeva te sudski vještak za područja strojarstva i brodogradnje. Autor je udžbenika Brodski pomoćni uređaji i sistemi (1977) i Brodski parni kotlovi (1980). Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci dodijeljeno mu je 2003.

Milošević, Špiro
Strojarski i brodograđevni inženjer, stručnjak za energetske instalacije u brodogradnji.

Opći podatci
Ime
Špiro
Prezime
Milošević
Mjesto i datum rođenja
Kotor (Crna Gora), 14. 10. 1931.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje