Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

modelarstvo, gradnja fizičkih reprodukcija građevina, strojeva, brodova i sl. (modeli ili makete), obično umanjenih u određenom mjerilu; također maketarstvo. U pojedinim se djelatnostima razlikuje pojam modela od pojma makete, no najčešće se ti nazivi rabe kao istoznačnice. Primjenjuju se i grade za ispitivanje estetskih, funkcionalnih, tehničkih i tehnoloških odlika nekog objekta prije no što uđe u proizvodnju (u arhitekturi, građevinarstvu, brodogradnji, strojarstvu, automobilskoj i zrakoplovnoj industriji, itd.) ili kao vrsta zabave i sporta. (→ automodelarstvo; brodomaketarstvo; raketno modelarstvo; zrakoplovno modelarstvo; željezničko modelarstvo)

modelarstvo
Gradnja fizičkih reprodukcija građevina, strojeva, brodova i sl. (modeli ili makete), obično umanjenih u određenom mjerilu; također maketarstvo.

Kategorije i područja