Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2018.

Mustapić, Mijo (Lovreć, 13. IX. 1930 – Zagreb, 6. XII. 2009), kemijski inženjer, vodoenergetičar, stručnjak za termoenergetska postrojenja.

Diplomirao je 1956. na kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta te doktorirao 1965. disertacijom Masa od raščinjavanja boksita (aluminatna pulpa) kao flokulans i adsorbens kod procesa purifikacije vode na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu. Nakon završetka studija radio je u tvornici Đuro Đaković u Slavonskome Brodu (1957–59), gdje je bio samostalni projektant postrojenja za kemijsku i termičku pripremu pogonskih voda u termoenergetskim i industrijskim pogonima te sudjelovao u puštanju i vođenju termoenergetskih probnih pogona diljem Jugoslavije. Od 1959. bio je asistent, a od 1991. redoviti profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Predavao je kolegije Voda, gorivo i mazivo, Ekološka zaštita i uređaji, Goriva i maziva. U dvama je mandatima bio predstojnik Zavoda za energetska postrojenja (1980–84. i 1988–90), na kojem je bio voditelj Katedre za ekološku zaštitu, vodu, gorivo i mazivo te Laboratorija za vodu, gorivo i mazivo. Znanstveno se bavio istraživanjem u području pripreme pogonske vode u termoenergetskim postrojenjima i ekološke zaštite.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 195.

Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb, 1999., str. 225.

Mustapić, Mijo
Kemijski inženjer, vodoenergetičar, stručnjak za termoenergetska postrojenja.

Opći podatci
Ime
Mijo
Prezime
Mustapić
Mjesto i datum rođenja
Lovreć, 13. 09. 1930.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 06. 12. 2009.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje