Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2019.

Naše more, međunarodni znanstveno-stručni časopis koji obrađuje teme vezane uz more i pomorstvo, a koji od 1919. izlazi različitim ritmom, danas kao dvobroj četiri puta godišnje.

Časopis nije izlazio 1921–53. Tijekom izlaženja često je mijenjao podnaslove. Prvi podnaslov 1919. i 1920. bio je Glasilo Jugoslovenske pomorske matice. Ponovnim objavljivanjem 1954. Naše more nosi podnaslov Glasilo Kluba pomoraca »Miho Pracat«: ilustrirani časopis, od 1969. ima podnaslov Ilustrirani časopis, koji je od 1975. dopunjen pa glasi Ilustrirani časopis: pomorstvo, turizam, kultura, znanost. Od 1979. podnaslov glasi Pomorski časopis, od 1993. Pomorski znanstveni časopis, od 2003. Znanstveni časopis za more i pomorstvo, a od 2014. do danas Međunarodni znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo. Od 1993. do danas promijenio je i nekoliko usporednih podnaslova na engleskom jeziku. Prvi izdavač bila je Jugoslovenska pomorska matica iz Dubrovnika, a danas je to Sveučilište u Dubrovniku (od 2003). U međuvremenu je promijenio nekoliko izdavača.

Časopis su pokrenuli predstavnici dubrovačkih brodovlasnika, pomoraca i bankara, a prvi urednik bio je Andrija Čurlin. U prvome godištu izašla su dva broja, a u sljedećem još osam. Ponovnim pokretanjem časopisa 1954. Naše more mijenja učestalost izlaženja pa izlazi uglavnom kao dvobroj tri puta godišnje. Časopis od 1995. ima međunarodno uredničko vijeće. Danas je indeksiran u više od 15 međunarodnih baza podataka, a od 2007. dostupan je i na portalu znanstvenih časopisa RH.

Časopis se sastoji od glavnoga dijela i priloga (sadrži ostale teme vezane uz more). Radovi su obrađeni na znanstvenoj, stručnoj i popularnoj razini. Najzastupljeniji su radovi iz tehničkoga i biotehničkoga područja te prirodnih znanosti, vezani uz obalu, more i podmorje. Objavljuje i teme iz navigacije, brodske tehnologije i strojarstva, brodarstva, pomorskoga gospodarstva, transporta, otpremništva (špedicije), pomorskoga prava, oceanologije, akvakulture, ekologije i biologije mora te teme iz povijesti, nautičkog i primorskog turizma, pomorskog i općenito stručnog obrazovanja.

Urednici i glavni urednici časopisa Naše more
Andrija Čurlin 1919.
Ljubo Leontić 1920.
Zvonko S. Gojić 1954–79.
Josip Lovrić 1979–2013.
Srećko Krile od 2013.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Lovrić: 90 godina od početka časopisa Naše more, znanstvenog časopisa za more i pomorstvo. U: Zbornik 50 godina visokog obrazovanja pomoraca u Dubrovniku i 90 godina od početka časopisa Naše more. Dubrovnik, 2009., str. 39–44.

Mrežne poveznice

Naše more. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Naše more
Naslovnica prvoga broja međunarodnoga znanstvenog časopisa Naše more, 1919., Jugoslavenska pomorska matica, Dubrovnik

Međunarodni znanstveno-stručni časopis koji obrađuje teme vezane uz more i pomorstvo, a koji od 1919. izlazi različitim tempom, danas kao dvobroj četiri puta godišnje.

Opći podatci
Početak izlaženja
1919.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje