Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Njegovan, Maksimilijan (Zagreb, 31. X. 1858 − Zagreb, 1. VII. 1930), zapovjednik austrougarske mornarice.

Mornaričku akademiju u Rijeci završio je 1877. te stupio u ratnu mornaricu kao kadet. Položio je časnički tečaj, od 1893. samostalno je zapovijedao torpednim brodom Condor, a na brodu Kaiser Franz Josef od 1897. bio je časnik za navigaciju. Zapovijedao je i brodovima Nautilus, Schwarzenberg i Budapest. Na riječkoj je akademiji 1898−1905. bio predavač oceanografije. Nekoliko je godina bio načelnik stožera pri ratnoj mornarici (do 1909). U čin kontraadmirala promaknut je 1911., a u čin viceadmirala 1913. Bio je zapovjednik eskadre u pomorskoj blokadi Kraljevine Crne Gore (1913), predstavnik mornarice u Skadru u Albaniji, te je 1913−14. predsjedao Mornaričko-tehničkim odborom u Puli.

Početkom I. svj. rata, na bojnom brodu Tegethoff preuzeo je zapovjedništvo nad I. eskadrom, te je nakon talijanske objave rata izveo uspješan napad na Anconu, što se pokazalo značajnim za daljnji tijek borbi. Nakon smrti admirala flote Antona Hausa (1851−1917), imenovan je 1917. zapovjednikom austrougarske ratne mornarice i zapovjednikom flote. Iste je godine promaknut u čin admirala i imenovan za predstojnika ureda mornarice pri Ministarstvu rata. Kao zapovjednik flote nastavio je defenzivnu strategiju (tzv. flota u postojanju), radio je na opremanju ratne luke u Boki kotorskoj u podmorničku bazu, te je bio suočen s nedostatkom sredstava u mornarici i neslaganjima među mornarima različitih nacionalnosti. Vodeći defenzivnu strategiju, odbijao je zahtjeve Karla I. Austrijskoga (1887−1922) i njemačkoga cara Vilima II. (1859−1941) za bombardiranje Venecije, zbog čega je u povodu pobune mornara u Boki kotorskoj 1918. smijenjen. Iste je godine umirovljen. Bio je jedini Hrvat na dužnosti zapovjednika mornarice te jedini koji je dosegnuo čin punog admirala.

Tijekom službe Njegovan je odlikovan Ordenom željezne krune (1917) i drugim odličjima. Na pročelju zgrade nekadašnje Mornaričke akademije u Rijeci (danas zgrada bolnice) od 2011. stoji spomen-ploča kojom se odaje počast svim admiralima koji su diplomirali na Akademiji, na kojoj se nalazi i njegovo ime.

Njegovan, Maksimilijan

Zapovjednik austrougarske mornarice.

Opći podatci
Ime
Maksimilijan
Prezime
Njegovan
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 31. 10. 1858.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 01. 07. 1930.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje