Objavljeno: .
Ažurirano: 22. studenoga 2018.

Opalić, Milan (Gornja Pastuša kraj Petrinje, 2. X. 1949), strojarski inženjer, stručnjak za prijenos snage i gibanja.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1975., magistrirao 1980. te doktorirao 1984. disertacijom Prilog istraživanju opteretivosti bokova pužnih kola pužnih prijenosika (mentor → E. Oberšmit). Od 1975. radio je na Fakultetu, gdje je od 2001. redoviti profesor, a umirovljen je 2015. Predavao je kolegije Elementi strojeva I−III, Tehničko crtanje, Tehnologično oblikovanje i Konstrukcijski elementi robota. Bio je predstojnik Zavoda za konstruiranje (2001−15). Područja njegova interesa su elementi strojeva i konstruiranje, te prijenos snage i gibanja. Suautor je više rješenja za izradbu čeličnih ležajnih čahura te računalnoga programa za proračun zupčastih prijenosničkih parova koji se rabi na Fakultetu. Autor je sveučilišnoga udžbenika Prijenosnici snage i gibanja (Zagreb, 1998) te suautor sveučilišnih udžbenika Tehničko crtanje (s M. Kljajinom i S. Sebastijanovićem, 2003), Recikliranje električnih i elektroničkih proizvoda (s M. Kljajinom i A. Pintarićem, 2006) i Inženjerska grafika (s M. Kljajinom, 2010).

Opalić, Milan

Strojarski inženjer, stručnjak za prijenos snage i gibanja.

Opći podatci
Ime
Milan
Prezime
Opalić
Mjesto i datum rođenja
Petrinja, 02. 10. 1949.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje