Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2018.

Padjen, Juraj (Rakovica, 1. I. 1925 – Zagreb, 27. XII. 2012), ekonomist, publicist, stručnjak za ekonomiku prometa i prometnu politiku.

Diplomirao je 1949. na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu te doktorirao 1965. disertacijom Proces stapanja gospodarstva Istre s njenim zaleđem na Ekonomskome fakultetu u Rijeci. Godine 1949–61. radio je kao novinar na Radio Zagrebu, 1961–63. u Ekonomskom institutu JAZU te 1963–96. u Ekonomskom institutu u Zagrebu, gdje je vodio Odjel za prostornu ekonomiju te od 1978. bio znanstveni savjetnik. Predavao je ekonomiku prometa na Ekonomskome fakultetu u Osijeku i na Fakultetu za vanjsku trgovinu (danas Ekonomski fakultet) u Zagrebu (1971–83). Znanstveno se bavio područjem regionalne ekonomije, ekonomije prometa i prometne politike te vodio i sudjelovao u mnogim istraživačkim projektima Instituta. Kao član stručnih radnih tijela sudjelovao je u razvoju ključne hrvatske prometne infrastrukture, ali i u urbanome razvoju Grada Zagreba. Bio je zagovornik uravnoteženog ekonomskoga razvoja zemlje i načela ekonomske opravdanosti, odn. isplativosti. Autor je knjiga Istra i njeno povezivanje sa zaleđem (1968), Osnove prometnog povezivanja (1986), Prometna politika (1996), Prometna politika Hrvatske (2003) i dr.


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Švaljek: Juraj Padjen (1. 1. 1925. – 27. 12. 2012.). Ekonomski pregled, 64(2013) 1, str. 96–98.

Padjen, Juraj
Ekonomist, publicist, stručnjak za ekonomiku prometa i prometnu politiku.

Opći podatci
Ime
Juraj
Prezime
Padjen
Mjesto i datum rođenja
Rakovica, 01. 01. 1925.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 27. 12. 2012.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje