Objavljeno: .
Ažurirano: 7. studenoga 2018.

pataka, manji trgovački i ratni brod širega okruglog trupa u XIV‒XVIII. st. Imao je dva jarbola i kosnik. U početku su se razapinjala latinska jedra na oba jarbola, potom na pramčanome križna, a na krmenome sošno.

Dubrovačka pataka XVII‒XVIII. st. imala je tri križna jedra na pramčanome jarbolu, sošno jedro na krmenome jarbolu, između jarbola veliku letnjaču, a povrh kosnika dva letna jedra. Trup joj je bio bez nadgrađa. Bila je duljine 15 m, širine 6‒7 m, visine boka 2‒2,5 m, gaza 2 m te je imala 10‒15 članova posade. U XVII. st. nosivost im je bila 150‒300 t, a u XVIII. st. 125‒235 t. Pretežno su plovile Sredozemljem. Dubrovčani su ih u XVII. st. imali 65, a u XVIII. st. desetak.


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

M. Kozličić: Hrvatsko brodovlje. Split, 1993.

Iz arhive LZMK-a

P. Mardešić, S. Vekarić: PATAKA. Pomorska enciklopedija, sv. 5, 1981., str. 721.

pataka
Dubrovačka pataka, XVII–XVIII. st.

Manji trgovački i ratni brod širega okruglog trupa u XIV‒XVIII. st.

Kategorije i područja