Objavljeno:
Ažurirano: 23. studenoga 2018

Pavić, Drago (Hvar, 27. XI. 1933), pravnik, stručnjak za pomorsko pravo.

Na Pravnome fakultetu u Splitu diplomirao je 1964., a na Pravnome fakultetu u Zagrebu magistrirao 1975. te doktorirao 1978. U Splitu je radio kao pravnik u poduzeću Jadransko osiguranje 1965−74. te Croatia osiguranje 1974−94., gdje je bio dugogodišnji direktor splitske podružnice te dvije godine savjetnik glavnoga direktora. Od 1971. na Višoj ekonomskoj školi u Splitu predavao je trgovačko pravo. Na Pomorskome fakultetu u Splitu predavao je od 1986., od 1989. kao redoviti profesor, a umirovljen je 2004. Predavao je kolegije Pravo pomorskih prijevoza te Pomorske havarije i osiguranje. Bio je dekan 1997–2004. Kao vanjski suradnik Pravnoga fakulteta u Splitu (2004–12) predavao je kolegij Pravo osiguranja.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa pomorsko imovinsko i trgovinsko pravo te pravo osiguranja. Autor je velikog broja knjiga, među kojima Prijevoz kontejnerima (1983), Pomorsko osiguranje I i II (1986–94), Institutske klauzule pomorskog osiguranja (1991), Pravo pomorskog osiguranja (1997), Pomorske nezgode, Pomorsko osiguranje (2000), Pomorsko pravo (2000) i Pomorsko imovinsko pravo (2006), te udžbenika Pomorske havarije i osiguranje (2003). Bio je suradnik LZ-a na Pomorskoj enciklopediji i Pravnome leksikonu, glavni urednik časopisa Svijet osiguranja (1998–2002) te predsjednik Hrvatske udruge za pravo osiguranja (HUPO; 2013–17). Član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske od 2001.

Pavić, Drago
Pravnik, stručnjak za pomorsko pravo.

Opći podatci
Ime
Drago
Prezime
Pavić
Mjesto i datum rođenja
Hvar, 27. 11. 1933.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje