Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2018.

Pečornik, Miroslav (Varaždin, 6. XI. 1908 − Varaždin, 9. II. 2000), strojarski inženjer, stručnjak za hidromehaniku i termodinamiku.

Diplomirao je 1932. na strojarskom odjelu Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu. Radio je u tvornici tekstila u Varaždinu, najprije kao volonter, a od 1933. kao inženjer, gdje je sudjelovao u izradbi novih tvorničkih strojeva. Od 1935. radio je u poduzeću Drava tvornica žigica u Osijeku, a od 1949. u institutu za turbinske strojeve Turboinštitut u Ljubljani. Na ljubljanskom fakultetu arhitekture, građevine i geodezije upisao je diplomski studij iz područja hidrodinamike (1958), a na fakultetu rudarstva, metalurgije i kemijske tehnologije habilitirao se 1959. radom Hidrauličke karakteristike cjevovoda s posebnim osvrtom na prijelazno područje. Godine 1960. izabran je za izvanrednoga profesora na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Na Strojarskome fakultetu u Rijeci (→ Tehnički fakultet u Rijeci) radio je od 1962., gdje je od 1968. bio redoviti profesor, a od 1973. vanjski suradnik. Predavao je kolegije Mehanika fluida i Osnove hidrauličkih strojeva. Bio je dekan (1964−66) i prodekan (1966−68) Fakulteta. Umirovljen je 1978.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su hidromehanika i termodinamika, a važan doprinos ostvario je jednadžbom za određivanje koeficijenta trenja u prijelaznom području između laminarnog i turbulentnog strujanja (Pečornikova jednadžba). Autor je udžbenika Mehanika fluida (1972), Tehnička mehanika fluida (1985), Zbirka zadataka iz mehanike fluida (1995), a Strojarski priručnik Bojana Krauta (1982) preveo je sa slovenskoga na hrvatski.


Ostali podatci
Što pročitati?

P. Novak: In memoriam prof. Miroslav Pečornik: osebne vesti. Strojniški vestnik − Journal of mechanical engineering, 46 (2000) 10, str. 713.

Pečornik, Miroslav
Strojarski inženjer, stručnjak za hidromehaniku i termodinamiku.

Opći podatci
Ime
Tomislav
Prezime
Pečornik
Mjesto i datum rođenja
Varaždin, 06. 11. 1908.
Mjesto i datum smrti
Varaždin, 09. 02. 2000.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja