Objavljeno: .
Ažurirano: 15. studenoga 2021.

Pelech-Tucaković, Božena (Zemun, 28. IX. 1909 – Split, 16. I. 1991), kemijska inženjerka, zaslužna za osnutak Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.

Završila je realnu gimnaziju u Slavonskome Brodu 1929., a diplomirala 1936. na Tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Beogradu. Radila je 1936–52. kao šefica kontrole sirovina, poluproizvoda i proizvoda u vukovarskoj tvornici gume i obuće Bata (poslije → Borovo), a 1952–60. kao šefica Istraživačkog i Kontrolnog laboratorija tvornice plastičnih masa i kemijskih proizvoda Jugovinil u Kaštel Sućurcu. Od početka je bila uključena u pripremne radnje oko osnivanja Kemijsko-tehnološkoga fakulteta u Splitu 1960., na kojem je od iste godine radila kao viša predavačica, a od 1968. kao redovita profesorica. Bila je prva dekanica Fakulteta (1960–64), prodekanica (1974–76) i utemeljiteljica Zavoda za analitičku kemiju (1960), kojega je bila predstojnica do odlaska u mirovinu 1978. Predavala je kolegije Kvalitativna analitička kemija, Kvantitativna analitička kemija, Anorganska tehnička analiza i Instrumentalna analiza. Znanstveno i stručno bavila se ispitivanjem anorganskih zagađivača u Jadranskome moru na području splitske regije, kompleksometrijskim, kromatografskim i instrumentalnim ispitivanjima raznih materijala i primjenom ionskih izmjenjivača u analitičkoj kemiji. Autorica je skripta Računanje u analitičkoj kemiji I (1967).


Ostali podatci
Što pročitati?

Kemijsko-tehnološki fakultet 1960. – 2010. Split, 2010., str. 242.

Pelech-Tucaković, Božena
Kemijska inženjerka, prva dekanica Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.

Opći podatci
Ime
Božena
Prezime
Pelech-Tucaković
Mjesto i datum rođenja
Zemun (Srbija), 28. 09. 1909.
Mjesto i datum smrti
Split, 16. 01. 1991.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija