Objavljeno: .
Ažurirano: 3. prosinca 2018.

Perše, Silvestar (Severin na Kupi, 12. V. 1937), strojarski inženjer, stručnjak za stabilnost cestovnih vozila.

U Zagrebu je diplomirao 1966. na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje), a doktorirao 1984. disertacijom Model vozila u svrhu simulacije destabilizacijskih kretanja pomoću računara kod analize prometnih nezgoda (mentor Z. Bukljaš) na → Fakultetu prometnih znanosti. Na tom je fakultetu zaposlen od 1970., od 1999. u zvanju redovitoga profesora; bio je prodekan za nastavu (1984−87. i 1994−96). Umirovljen je 2007. Bio je voditelj Katedre za tehničku eksploataciju prometnih sredstava gdje je predavao kolegije Elementi prometnih sredstava i Teorija kretanja vozila.

Područja njegova interesa su stabilnost kretanja cestovnih vozila, prometna infrastruktura i problemi integracije u europske prometne sustave. Napisao je udžbenike Osnove strojarstva (1976), Prijevozna sredstva. Uvod u tehniku, tehnologiju, organizaciju i ekonomiku transporta (s B. Prikrilom, 1991) i Strojarstvo u prometu (s V. Višnjićem, 2005). Sudjelovao je u projektu Promet i zaštita okoliša (1998−2002) Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Perše, Silvestar
Strojarski inženjer, stručnjak za stabilnost cestovnih vozila.

Opći podatci
Ime
Silvestar
Prezime
Perše
Mjesto i datum rođenja
Severin na Kupi, 12. 05. 1937.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje