Objavljeno: .
Ažurirano: 15. studenoga 2021.

petrokemija, grana kemijske tehnologije koja se bavi procesima dobivanja te svojstvima → petrokemijskih proizvoda, tj. onih proizvoda koji se temelje na → nafti i → prirodnome plinu, a ne rabe se kao goriva i maziva. Temeljno je obilježje petrokemijske proizvodnje velik broj proizvoda dobivenih od malog broja početnih sirovina. Tako se od samo nekoliko ugljikovodika, kao što su niži alkeni (α-olefini) i aromatski ugljikovodici, te metan (od kojega nastaje sintezni plin), dobiva više tisuća kemijskih proizvoda.

petrokemija
Grana kemijske tehnologije koja se bavi procesima dobivanja te svojstvima petrokemijskih proizvoda.

Kategorije i područja