Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Pirš, Jože (Trbovlje, Slovenija, 22. X. 1925 – Rijeka, 25. X. 1999), metalurški inženjer, stručnjak za materijale.

Diplomirao je 1951. metalurgiju te doktorirao 1960. disertacijom O utjecaju termičke obrade na longitudinalne i transverzalne ultrazvučne vibracije u ravnim cijevima iz Cr i Ni čelika na ljubljanskom tehničkom fakultetu. Radio je u tvornici Torpedo te 1960–96. na novoosnovanom Strojarskome fakultetu (→ Tehnički fakultet u Rijeci), gdje je bio osnivač i prvi predstojnik Zavoda za ispitivanje materijala. Od 1971. bio je redoviti profesor te predavao niz kolegija poput Toplinske obrade, Ispitivanja materijala, Zaštite metala, Materijala, Mehaničke tehnologije. Predavao je i na Kalifornijskome sveučilištu u Los Angelesu (UCLA; 1975–77). Bavio se nerazornim ispitivanjima metala, metalografijom, fraktografijom, analizom željeznih ljevova, aluminijskih i titanijevih slitina, nitriranih slojeva na površinama strojnih elemenata. Autor je knjiga Tehnologija materijala. Nauka o metalima I–II (1963–77), Tehnologija materijala. Termička obrada IV–VI (1965–77), Tehnologija materijala. Ispitivanje bez razaranja III (1978), Toplinska obrada metala (1992). Dobio je Nagradu »Nikola Tesla« (1974).

Pirš, Jože

Metalurški inženjer, stručnjak za materijale.

Opći podatci
Ime
Jože
Prezime
Pirš
Mjesto i datum rođenja
Trbovlje (Slovenija), 22. 10. 1925.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 25. 10. 1999.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje