Objavljeno:
Ažurirano: 27. studenoga 2018

Politehnika Pula, visokoškolska ustanova koja provodi studije iz politehnike, mehatronike i upravljanja procesima, osnovana 2000. pod nazivom Visoka tehnička škola u Puli – Politehnički studij. Inicijativu za njezin osnutak pokrenula je 1997. udruga inženjera Techne.

Politehnika Pula, zgrada veleučilišta

Današnji naziv Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti nosi od 2009. Dopusnicom za novi studijski program Mehatronike, od 2015. stečeni su uvjeti za prerastanje u veleučilišnu instituciju. Na školi se provode kratki stručni studij Politehnike, preddiplomski stručni studij Politehnika, preddiplomski stručni studij Mehatronika te specijalistički diplomski stručni studij Kreativni menadžment u procesima. Studiji omogućavaju stjecanje znanja iz područja tehnologije, poslovne ekonomije, upravljanja, informatike, društvenih znanosti, primjene načela inženjerstva, vođenja projekata te upravljanja znanjem i intelektualnim resursima. Do 2017. studij je završilo 540 studenata. Politehnika Pula od 2001. izdaje časopis za politehničku obrazovnu teoriju i praksu Techne u suradnji s udrugom inženjera Techne, koje je pokrenula izdavanje časopisa 1998.

Politehnika Pula

Visokoškolska ustanova osnovana 2000. pod nazivom Visoka tehnička škola u Puli – Politehnički studij, koja provodi studije iz politehnike, mehatronike i upravljanja procesima.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Pula
Godina osnutka
2000.
Prijašnji nazivi

Visoka tehnička škola u Puli – Politehnički studij (2000–09)

Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti (od 2009)

Povezani časopisi
Tehnički glasnik

Kategorije i područja
Kategorija
Područje