Objavljeno: .
Ažurirano: 8. veljače 2023.

Pomorski muzej Orebić, specijalizirani muzej, osnovan 1957., koji predstavlja pomorsku, gospodarsku i kulturnu prošlost Orebića, Pelješca i Dubrovačko-neretvanske županije.

Muzej je osnovan na prijedlog povjesničara umjetnosti Cvite Fiskovića (1908−1996), koji je uredio prvi postav. Građa je prikupljena velikim dijelom donacijama pomorskih obitelji Orebić, Matković, Šunj i Pešut, a izloženo je oko 1000 predmeta. Stalnim postavom prikazan je razvoj → Pelješkoga pomorskog društva, jednog od najvećih pomorskih društava Sredozemlja u drugoj polovici XIX. st., i to odlikovanjima, slikama pomoraca, popisom članova, dionicama i umjetninama. Izložene su slike peljeških jedrenjaka XVII−XIX. st., više tipova oktanata i sekstanata, brodskih kompasa, barometara, durbina, koloturnika i dr. O životu pomoraca svjedoče brodski alati, oružje, atlasi te nautičke i školske knjige, a drvodjeljski alat brodograditelja predočuje razdoblje djelovanja orebićkoga društvenog brodogradilišta osnovanog 1875.

Postav Pomorskog muzeja Orebić

Ostali podatci
Mrežne poveznice
Pomorski muzej Orebić

Specijalizirani muzej osnovan 1957., koji predstavlja pomorsku, gospodarsku i kulturnu prošlost Orebića, Pelješca i Dubrovačko-neretvanske županije.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Orebić
Godina osnutka
1957.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje