Objavljeno: .
Ažurirano: 11. srpnja 2019.

Pomorski muzej u Dubrovniku, specijalizirani muzej koji prikuplja, obrađuje, izlaže i objavljuje muzejsku građu iz pomorske prošlosti dubrovačkoga kraja od antičkih vremena do suvremene povijesti, osnovan 1949. Od 1987. jedna je od četiriju ustrojnih jedinica Dubrovačkih muzeja.

Radi očuvanja pomorske baštine dubrovačkoga kraja i posebice Dubrovačke Republike, koja je u drugoj polovici XVI. st. bila među vodećim trgovačkim mornaricama svijeta, prve ideje o osnivanju Muzeja potječu iz XIX. st. Domorodni muzej osnovan 1872. u svojem je fundusu imao i pomorsku zbirku. Začetak današnjega muzeja bila je izložba Dubrovačko pomorstvo kroz vjekove (1941), koja je priređena s namjerom da se nakon završetka pretvori u pomorski muzej, koji je osnovan tek 1949. na inicijativu Jadranskoga instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU, danas → Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti). Od 1952. smješten je u tvrđavi sv. Ivana, koja je nekada štitila ulaz u gradsku luku i bila jedna od najvažnijih tvrđava u obrani grada. Danas Muzej raspolaže fundusom s više od 5000 predmeta u 15 zbirki.

Stalni postav podijeljen je u cjeline: Plovidba i podvodna arheologija (kasno) antičkog doba, Dubrovnik (komuna) i pomorsko-trgovački ugovori, Uspon i doba Dubrovačke Republike, Jedrenjačko pomorstvo Dubrovnika u XIX. st. (nakon pada Dubrovačke Republike), Parobrodarstvo Dubrovnika potkraj XIX. i tijekom XX. st., Najnovije doba − nakon II. svj. rata do bombardiranja Dubrovnika 1991. Građu čine modeli brodova iz XVII−XIX. st., brodske zastave, topovi, oružje, nautički instrumenti, brodski dnevnici, karte, dokumenti, portreti dubrovačkih pomoraca, predmeti iz razdoblja parobrodarstva (od 1880) i dr.

Muzejska knjižnica posjeduje više od 11 000 djela stručne pomorske i srodne literature. Uz rijetke knjige, knjižnica raspolaže i drugom važnom arhivskom građom, poput podataka o pomorskom osiguranju koje je Dubrovačka Republika rabila među prvima u svijetu (prvi ugovor iz 1395. i zakon o pomorskom osiguranju iz 1568). Od 1998. Muzej je član Udruženja mediteranskih pomorskih muzeja (Association of Mediterranean Maritime Museums) sa sjedištem u Barceloni.

 


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Dubrovački muzeji – Pomorski muzej

Pomorski muzej u Dubrovniku
Postav Pomorskog muzeja u Dubrovniku

Specijalizirani muzej koji prikuplja, obrađuje, izlaže i objavljuje muzejsku građu iz pomorske prošlosti dubrovačkoga kraja od antičkih vremena do suvremene povijesti, osnovan 1949.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Dubrovnik
Godina osnutka
1949.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje