Objavljeno: .
Ažurirano: 26. studenoga 2018.

Puhlovski, Boris (Puhlovsky) (Zagreb, 14. IV. 1921 – Zagreb, 7. II. 1999), strojarski zrakoplovni inženjer i zrakoplovno-tehnički publicist.

Studirao je strojarstvo na Tehničkome fakultetu u Zagrebu te diplomirao na aerotehničkom odsjeku Mašinskoga fakulteta u Beogradu. Doktorirao je disertacijom Flugunfälle und ihre technische und psychologische Ursachen (Zrakoplovne nesreće i njihovi tehnički i psihološki uzroci). Radio je u više industrijskih poduzeća te predavao u srednjim školama u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Od 1963. u Zagrebu je niz godina predavao predmete Termodinamika, Mehanika fluida, Motori s unutarnjim izgaranjem i kompresori u Školskome centru za strojarstvo i elektrotehniku (danas I. tehnička škola Tesla) te bio predavač na Višoj prometnoj školi. Bio je savjetnik nekoliko europskih zrakoplovnih poduzeća, sudski vještak za zrakoplovne nesreće. Godine 1961. konstruirao je dvomotorni turistički šesterosjed PUH-1.

Bavio se astronautikom te zrakoplovno-tehničkom publicistikom, koju je objavljivao u dnevnome tisku, domaćim i stranim časopisima, te je bio suradnik Hrvatskoga biografskoga leksikona LZ-a. Kao povjesničar hrvatskoga zrakoplovstva objavio je monografije Penkala leti (1987), Fizir i njegovi avioni (1991), Katarina na krilima (1992), Zagrebački švarcoplan (1994), Hrvatski Ikar (1995) te je bio suradnik televizijskih emisija i javni predavač. Bio je predsjednik i član više zrakoplovno-tehničkih i dr. društava. Dobitnik je Državne nagrade tehničke kulture »Faust Vrančić« (1995).

Puhlovski, Boris
Boris Puhlovski, naslovnica knjige Katarina na krilima, 2000.

Strojarski zrakoplovni inženjer i zrakoplovno-tehnički publicist.

Opći podatci
Ime
Boris
Prezime
Puhlovski (Puhlovsky)
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 14. 04. 1921.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 07. 02. 1999.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje