Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Račić, Ivo (Ivan) (Plat, Dubrovnik, 12. VIII. 1845 – Zagreb, 23. III. 1918), brodovlasnik i pomorac.

Bavio se pomorstvom i trgovinom te je, usporedno s povećanjem svoga brodovlja, razvijao i pomorsku karijeru, postavši kapetan jedrenjaka. Shvativši prednosti parnoga stroja, počeo je razvijati parobrodarstvo u našim krajevima. Kao vlasnik prvih putničko-teretnih parobroda Cavtat, Ston i Gruž, redovitim je linijama povezao Dubrovnik s njegovom okolicom. U težnji odupiranja stranomu kapitalu, Račić je u početcima razvoja dubrovačkoga parobrodarstva 1890. potaknuo osnivanje parobrodarskoga društva duge plovidbe Unione, kojega je bio glavni predstavnik, te omogućio 1891. nabavu prvoga dalmatinskog parobroda duge plovidbe Oskar. Osnovao je 1909. u Trstu parobrodarsko društvo Slobodna plovidba Ivo Račić, koje je uoči I. svj. rata posjedovalo deset prekooceanskih brodova ukupne zapremine 66 166 brt. Nakon njegove smrti sljednik toga društva postala je 1924. Atlantska plovidba Ivo Račić iz Splita, koja se 1929. s parobrodarskim poduzećem Jugoslavensko-amerikanskom plovidbom združila u → Jugoslavenski Lloyd, vodeće parobrodarsko društvo Kraljevine Jugoslavije. Račić i njegova supruga Marija ostavili su gotovo cjelokupno bogatstvo u dobrotvorne svrhe, putem Zaklade pomorske trgovačke akademije Ivo Račić, poglavito za razvoj pomorskih škola u Dubrovniku. Prema arhitektonskome predlošku Ivana Meštrovića, u Cavtatu je podignut mauzolej obitelji Račić.


Ostali podatci
Što pročitati?

R. Roter: Ivo Račić – pomorac i dobrotvor. U: Dubrovačko pomorstvo. Dubrovnik, 1952., str. 109–116.

Račić, Ivo

Brodovlasnik, pomorac i dobrotvor.

Opći podatci
Ime
Ivo (Ivan)
Prezime
Račić
Mjesto i datum rođenja
Plat kraj Dubrovnika, 12. 08. 1845.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 23. 03. 1918.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje