Objavljeno: .
Ažurirano: 22. studenoga 2018.

Raos, Pero (Split, 3. V. 1961), strojarski inženjer, stručnjak za polimerno inženjerstvo.

Diplomirao je 1983., magistrirao 1987. te doktorirao 1991. disertacijom Razvoj injekcijski prešanih gumenih tvorevina s posebnim osvrtom na modeliranje mehaničkog ponašanja materijala (mentor → I. Čatić) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Na zagrebačkome Fakultetu strojarstva i brodogradnje radio je 1984–93., a zatim se zaposlio na Strojarskome fakultetu u Slavonskome Brodu, gdje je od 2001. redoviti profesor. Predaje kolegije Proizvodni postupci I, Preradba polimernih materijala, Brza izrada prototipa, Recikliranje i ekološko zbrinjavanje proizvoda i dr. Bio je predsjednik Katedre za tehnologije (1998–2001), predstojnik Zavoda za tehnologije (2001–05). Od 2005. predstojnik je Zavoda za proizvodno strojarstvo Fakulteta.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su polimerno inženjerstvo te aditivni postupci proizvodnje. Bio je voditelj više međunarodnih projekata. Autor je knjiga Razvoj injekcijski prešanih polimernih tvorevina (s I. Čatićem, 1992) i Teorijske osnove proizvodnje polimernih tvorevina (s M. Šercerom, 2010). Glavni je urednik časopisa Tehnički vjesnik (Technical Gazette) od 2003. Dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost 2012.

Raos, Pero

Strojarski inženjer, stručnjak za polimerno inženjerstvo.

Opći podatci
Ime
Pero
Prezime
Raos
Mjesto i datum rođenja
Split, 03. 05. 1961.
Povezane osobe
Nagrada
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje