Objavljeno: .
Ažurirano: 7. prosinca 2018.

Ressel, Josip (Josef) (Chrudim, Češka, 29. VI. 1793 – Ljubljana, 9. X. 1857), šumarski inženjer, mornarički intendant, izumitelj brodskoga vijka.

Dvogodišnju topničku školu završio je 1811. u Češkim Budějovicama, a 1816. dvogodišnji studij šumarstva u Mariabrunnu kraj Beča. Karijeru je započeo 1817. postavljanjem za kotarskoga šumara u Pleterju, kada su mu povjerene i šume Žumberačke gore. Godine 1821. dobio je mjesto u Provincijalnoj upravi državnih posjeda za Primorje na području austrijskog carskog namjesništva u Trstu te je obnašao dužnost šumarskoga nadzornika za tadašnje pokrajine Istru, Goricu i otok Krk, 1825. promaknut je za šumarskog inspektora Kranjske i Slovenskog primorja. Od 1835. u Motovunu je bio upravitelj državnih šuma u Istri, od 1838. agent Mornaričke uprave za Motovun i Istru, od 1843. u intendanturi mornaričkoga skladišta u Veneciji te od 1848. šumarski podintendant u Trstu, gdje je ostao do kraja života.

Aktivno je unapređivao šumarstvo, samoinicijativno izrađivao prijedloge za poboljšanje kraških šuma kako bi pridonio razvoju Istre te opskrbljivao mornaricu drvom za gradnju brodova. Izradio je projekt odvodnje te se brinuo o Motovunskoj šumi hrasta lužnjaka koja je bila od posebne državne važnosti radi proizvodnje posebne, zakrivljene građe potrebne za brodogradnju. Napisao je djela: Plan ponovnoga pošumljavanja općinskih zemljišta u Istri (1842), u kojem iznosi problematiku o metodama, razlozima i nadzoru pošumljavanja, šumarske politike i gospodarske opravdanosti, te Povijest mornaričkih šuma (1855), osvrt na tadašnje gospodarenje Motovunskom šumom i određivanje smjernica za osiguravanje drvne građe brodogradilištima u Trstu i Veneciji.

Prikaz zamisli brodskoga vijka Josefa Ressela iz 1812., objavljen u knjizi Mužové práce, Prag, 1907.

Najpoznatiji je kao izumitelj brodskoga vijka (vijčanoga propelera), patentiranoga 1827., danas gotovo isključivoga brodskoga propulzora. Prvi nacrt izradio je 1812. te izvodio pokuse čamcima na vijak s ručnim pogonom na rijekama Krki i Ljubljanici te na moru u Trstu. Bio je to prilagođeni Arhimedov spiralni vijak (»puž«), koji se sastojao iz samo jedne zavojite (vijčane ili helikoidalne) plohe od jednog i pol zavoja na dugom vratilu paralelnom kobilici broda, smješten u posebnom krmenom otvoru ispred kormila. U Trstu je 1829. vijak iskušao u plovidbi parnim brodom Civetta, duljine 18 m, snage 4,4 kW, postigavši brzinu od 6 čv. Nakon Resselova izuma brodskoga vijka mnogi su iskoristili njegovo znanje. Vijak se u neznatno promijenjenom obliku pojavio kao djelo Engleza Francisa Pettita Smitha, za koji je i dobio patent 1836. Arbitraža Nacionalne akademije u Washingtonu odlučila je u Resselovu korist, te je prvo javno priznanje stiglo od admirala Tegetthoffa, koji je izjavio da je austrijska mornarica izvojevala pobjedu u bitki kod Visa 1866. zahvaljujući upravo pogonu s Resselovim vijkom. Također je izumio ili usavršio stroj za pogon riječnih brodova, pneumatsku poštu, kuglične i valjkaste ležajeve, mlin s valjcima, rotacijsku prešu, bojenje pamučne tkanine, cestovno parno vozilo, različite strojeve i alate za poljodjelstvo i dr.

Zbog velikog doprinosa hrvatskom šumarstvu, u Motovunu je po njemu nazvan trg.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. F. Franić: Hommage Josipu Resselu. U povodu 200. obljetnice rođenja. Brodogradnja, 41(1993) 3, str. 205–207.

O. Piškorić: Josip Ressel, šumar i izumitelj (1793–1857). Šumarski list, 117(1993) 3–5, str. 163–171.

O. Piškorić: Josip Ressel u hrvatskom šumarstvu. Šumarski list, 117(1993) 11–12, str. 489–506.

N. Mifka-Profozić: Josef Ressel. Izumitelj brodskog propelera. Sušačka revija, 11(2003) 42–43, str. 71–74.

C. Gallo: Josip Ressel, šumar i izumitelj (1793.–1857.). Brodski vijak izumio – u šumi. Franina i Jurina, 85(2007) 53, str. 86–90.

Što posjetiti?

Motovun, kuća Josipa Ressela

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo, Imenik hrvatskih šumara – Josip Ressel

Ressel, Josip
Josef Ressel

Šumarski inženjer, mornarički intendant, izumitelj brodskoga vijka.

Opći podatci
Ime
Josip (Josef)
Prezime
Ressel
Mjesto i datum rođenja
Chrudim (Češka), 29. 06. 1793.
Mjesto i datum smrti
Ljubljana (Slovenija), 09. 10. 1857.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje