Objavljeno: .
Ažurirano: 19. listopada 2021.

Rotim, Franko (Delčevo, Makedonija, 13. VIII. 1939 – Zagreb, 6. II. 2021), strojarski inženjer, pedagog i stručnjak za promet.

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (1966) i na Pedagoškome fakultetu u Rijeci (1969), a doktorirao na Fakultetu za vozila i radne strojeve u Varšavi (1977) te na Fakultetu prometnih znanosti u Budimpešti (1978). Radio je u tvornici Tomo Vinković u Bjelovaru (1966–68), na Višoj tehničkoj školi u Varaždinu (1968–70) i na Višoj školi za cestovni promet u Zagrebu (1971–81). Od 1981. predavao je na Studiju prometnih znanosti (→ Fakultet prometnih znanosti) u Zagrebu, od 1989. kao redoviti profesor, sve do umirovljenja 2007. Uveo je i predavao kolegije Sudske ekspertize prometnih nesreća, Aerodinamika, Mehanika leta i Teorija kretanja vozila. Osnovao je Zavod za sudska vještačenja, kojega je bio pročelnik (1974–97).

Autor je knjiga Elementi sigurnosti cestovnog prometa (1990) i Forenzika prometnih nesreća (2011). Jedan je od osnivača Više škole za cestovni promet i Više zrakoplovne škole u Zagrebu, te glavni urednik časopisa Suvremeni promet (1978–87., 1993–2006). Za člana Znanstvenoga savjeta za promet JAZU izabran je 1987. Član je HATZ-a od 1994.

Rotim, Franko

Strojarski inženjer, pedagog i stručnjak za promet.

Opći podatci
Ime
Franko
Prezime
Rotim
Mjesto i datum rođenja
Delčevo (Makedonija), 13. 08. 1939.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet prometnih znanosti
Povezana poduzeća
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje