Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2018.

Selaković, Marko (Drage, Slovenija, 30. XI. 1933 – Poreč, 2. XII. 2006), strojarski inženjer, stručnjak za proizvodno strojarstvo.

Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) diplomirao je 1960., a doktorirao 1976. na Tehničkome fakultetu u Rijeci disertacijom Metode za određivanje optimalnog proizvodnog procesa mehaničke obrade u ranoj fazi projektiranja (mentor H. Jeager). Radio je 1960–72. u riječkoj tvornici Torpedo, u početku kao tehnolog, a poslije generalni direktor. Istaknuo se postavljanjem proizvodne koncepcije te izradio i vodio program sanacije poslovanja tvornice. Bio je zamjenik glavnoga direktora 1974−76. Na Tehničkome fakultetu u Rijeci radio je od 1973., od 1983. kao redoviti profesor, a umirovljen je 2004. Predavao je kolegije iz organizacije i ekonomike poduzeća te proizvodnje. Bio je predstojnik Zavoda za proizvodno strojarstvo, prodekan (1979–83) te dekan (1987–89).

Područja su njegova interesa proizvodno strojarstvo, a posebno organizacija proizvodnje i projektiranje proizvodnih sustava. Autor je udžbenika Organizacija i ekonomika poduzeća (1975), Organizacija i ekonomika poslovnih sistema (1981), Organizacija proizvodnje (1987), Organizacija poslovnih sistema (1994).

Selaković, Marko
Strojarski inženjer, stručnjak za proizvodno strojarstvo.

Opći podatci
Ime
Marko
Prezime
Selaković
Mjesto i datum rođenja
Drage (Slovenija), 30. 11. 1933.
Mjesto i datum smrti
Poreč, 02. 12. 2006.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje