Objavljeno: .
Ažurirano: 17. travnja 2019.

Sila d. o. o., tvornica za proizvodnju strojeva, opreme, izmjenjivača topline i brtvila, osnovana 1919. u Zagrebu. Prvotnog naziva Strojarsko društvo Sila, tehnička poslovnica i strojarska radionica Milan Kreković i drugovi, bavila se popravcima, proizvodnjom i trgovinom različitih vrsta strojeva i strojnih dijelova. Godine 1928. poduzeće je s početnih deset naraslo na 50 radnika te su ujedinjene radionice ručne i strojne obradbe, varionica i ljevaonica. Nakon nacionalizacije 1946. poduzeće je radilo pod nazivom Sila, državno strojarsko poduzeće u Zagrebu, sa sjedištem u Šubićevoj ulici 29. U okviru planskih zadataka 1949., tvornica je proizvela prototip benzinskih motora Aran, a zatim je proizvodila dizalice, miješalice za građevinarstvo, te gaterske pile za drvnu industriju. Zbog nedovoljnog prostora za povećanje kapaciteta i serijsku proizvodnju, poduzeće je 1951., prešlo na proizvodnju pojedinačnih strojeva.

Godine 1969. poduzeće je preseljeno u novu tvornicu na Radničkoj cesti 218 u Zagrebu, gdje se nalazi i danas. Iste godine integrirano je sa zagrebačkom tvornicom Rapid, osnovanom 1949., koja je u trenutku fuzije proizvodila 270 t raznih hladnjaka za vozila, 71 t rezervnih dijelova za vozila te 2 t brtvila za sve vrste motora, s ukupno 180 zaposlenih. Novonastalo poduzeće RO Sila – Rapid preuzelo je proizvodni program obaju poduzeća, s ukupno 480 zaposlenih. Nakon integracije počela je modernizacija proizvodnje te izgradnja objekata nužnih za redovito odvijanje proizvodnih procesa. Nakon organizacijskih promjena, udruživanjem rada i sredstava stvoreni su 1976. OOUR Hladnjaci (proizvodnja hladnjaka vode i zraka, saća hladnjaka vode, izmjenjivača topline, grijača i dr.) i OOUR Strojevi i oprema (proizvodnja postrojenja za izvlačenje žice za betonski čelik, regeneratori folija, vibracijska sita za keramičku i kemijsku industriju, centrifugalne pumpe i dr.) te RZ Zajednički poslovi. Poduzeće je u potpunosti privatizirano početkom 1990-ih, od kada nosi današnji naziv.

Proizvodni program poduzeća u 2017. sastojao se od hladnjaka i izmjenjivača topline izrađenih od bakra ili mesinga (23 različita proizvoda), aluminijskih hladnjaka (hladnjaci vode, zraka i ulja), sušionih filtera i ekspanzijskih ventila (namijenjenih osobnim i teretnim vozilima), grijača (namijenjenih autobusima, traktorima, kamionima i lokomotivama) i dr., uz pružanje usluga servisiranja hladnjaka i izmjenjivača topline, zavarivanja i savijanja limova. Iste je godine zapošljavalo 22 radnika.


Ostali podatci
Što pročitati?

Historija Radne organizacije »Sila−Rapid«, Zagreb. Tvornički list OUR-a »Sila-Rapid«, 2(1979) 12.

Mrežne poveznice
Sila d. o. o.
Promidžbeni materijal

Tvornica za proizvodnju strojeva, opreme, izmjenjivača topline i brtvila, osnovana 1919. u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1919.
Prijašnji nazivi

Strojarsko društvo Sila, tehnička poslovnica i strojarska radionica Milan Kreković i drugovi (1919‒46)

Sila, državno strojarsko poduzeće (1946‒69))

Sila‒Rapid (1969‒1990-ih)

Sila (od 1990-ih)

Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja