Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2018.

Simović, Frano (Muo, Crna Gora, 4. X. 1907 – Rijeka, 23. II. 1984), pomorsko-nautički stručnjak i kapetan duge plovidbe, pedagog.

Završio je 1926. Nautičku školu u Kotoru te plovio na brodovima trgovačke mornarice. Studirao je astronomiju, meteorologiju i matematiku na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1930–34), gdje je bio jedan od osnivača Astronomskoga društva Ruđer Bošković. Bio je profesor nautičkih predmeta u Državnoj pomorsko-trgovačkoj akademiji u Kotoru (1934–41), školama Mornarice NOVJ (1944–45), Pomorskom tehnikumu u Bakru (1946), na Višoj pomorskoj školi u Rijeci (1949–63) i Višoj pomorskoj školi u Piranu (1964–79), a u Rijeci je predavao studentima iz stranih zemalja do 1983. Bio je upravitelj Školskog odsjeka Ministarstva pomorstva FNRJ (1947). Autor je dvaju izdanja Nautičkih tablica (1948. i 1974) za astronomsku navigaciju. Glavni dio čine tablice za rješavanje skraćenih proračuna visina (altituda), tj. vertikalnih kuteva i azimuta nebeskih tijela prema metodi francuskog admirala Marcqa de Saint Hilairea. Prvi put u nas u tablice je uključen dijagram Merkatorovih širina i dijagram pravokutnoga trokuta za rješavanje loksodromskih zadataka.

Simović, Frano
Pomorsko-nautički stručnjak i kapetan duge plovidbe, pedagog.

Opći podatci
Ime
Frano
Prezime
Simović
Mjesto i datum rođenja
Muo kraj Kotora (Crna Gora), 04. 10. 1907.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 23. 02. 1984.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje