Objavljeno: .
Ažurirano: 12. travnja 2022.

Šimulčik, Damir (Daruvarski Brestovac, 6. IX. 1940 – Zagreb, 8. IV. 2020), ekonomist, stručnjak za definiranje modela financiranja izgradnje i održavanja prometnih infrastruktura.

Na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1965., magistrirao 1977. te doktorirao 1984. disertacijom Teorija i praksa financiranja izgradnje i održavanja prometne infrastrukture – komparativna analiza. Bio je voditelj međunarodnoga prometa Autotransportnoga poduzeća Varaždin (1965−70) te ekonomski savjetnik u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza RH (1970−78). Na Interfakultetskome saobraćajnom studiju (→ Fakultet prometnih znanosti) bio je zaposlen od 1978., od 1997. u zvanju redovitoga profesora. Predavao je kolegije Ekonomika prometnoga sustava, Ekonomika cestovnoga prometa i Menadžment u prometu. Bio je voditelj Katedre za pravo i ekonomiku prometa od njezina osnutka do umirovljenja 2008.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa ekonomika prometne infrastrukture i prometna politika. Autor je udžbenika Ekonomika cestovnog prometa (1994), Ekonomika poštanskog i telekomunikacijskog prometa (1994), Ekonomika riječnog prometa (1996), Ekonomika i organizacija cestovnog prometa (2000) i Ekonomika vodnog prometa (2001) te suautor udžbenika Ekonomika prometnog sustava (sa Ž. Radačićem, 1995; s T. Perićem i Ž. Radačićem, 2000).

Šimulčik, Damir
Ekonomist, stručnjak za definiranje modela financiranja izgradnje i održavanja prometnih infrastruktura.

Opći podatci
Ime
Damir
Prezime
Šimulčik
Mjesto i datum rođenja
Daruvarski Brestovac, 06. 09. 1940.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 09. 04. 2020.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje