Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2018.

Sladoljev, Želimir (Zagreb, 25. VIII. 1932 – Zagreb, 2. III. 2012), brodograđevni inženjer, stručnjak za tehnološko i poslovno-organizacijsko područje brodogradnje.

Na Strojarsko-brodograđevnome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) diplomirao je 1958. te doktorirao 1976. disertacijom Novi pristup problemu dokovanja velikih brodova (mentor J. Tolja). Radio je u pulskom brodogradilištu Uljanik (1959–70), gdje je vodio planske i organizacijske odjele te ostvario inovaciju izradbom projekta izgradnje broda u dva dijela naknadno spojena u plivajućem stanju. Od 1970. bio je docent, a od 1983. redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu; umirovljen je 2002. Predavao je kolegije Tehnologija gradnje plovnih objekata, Osnivanje brodogradilišta, Organizacija i poslovanje brodogradilišta, Tehnologija mora. Bio je višegodišnji pročelnik Katedre za gradnju brodova, predstojnik Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku (1981–83), prodekan (1976–77) i dekan (1978–80) Fakulteta. Predavao je niz kolegija iz tehnološkog i poslovno-organizacijskoga područja na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju u Splitu i Rijeci.

Bavio se razvojem i modernizacijom brodograđevne tehnologije, ponajprije u području spajanja posebno porinutih dijelova velikih brodova u moru, poboljšavanju logistike procesa i skraćivanju proizvodnih ciklusa te projektiranju strojnih kompleksa brodova. Autor je mnogobrojnih projekata, elaborata, ekspertiza i znanstvenih radova te suradnik LZ-a. Bio je predsjednik i član mnogih povjerenstava i odbora, predsjednik Sekcije za brodogradnju Znanstvenoga savjeta za pomorstvo HAZU-a te redoviti član HATZ-a. Dobio je 2003. Nagradu za životno djelo te mu je dodijeljeno počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb, 1999., str. 226.

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 187–188.

Sladoljev, Želimir

Brodograđevni inženjer, stručnjak za tehnološko i poslovno-organizacijsko područje brodogradnje.

Opći podatci
Ime
Želimir
Prezime
Sladoljev
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 25. 08. 1932.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 02. 03. 2012.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje