Objavljeno: .
Ažurirano: 27. studenoga 2018.

Sorić, Jurica (Trogir, 16. XI. 1954), strojarski inženjer, stručnjak za numeričku mehaniku.

Diplomirao je 1978., magistrirao 1984. te doktorirao 1989. disertacijom Nelinearna analiza naprezanja i elastične stabilnosti torisferične ljuske (mentor → I. Alfirević) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je izabran u zvanje redovitoga profesora 2000. Predaje kolegije Metoda konačnih elemenata, Numeričke metode u strojarstvu i Čvrstoća konstrukcija. Osnovao je Laboratorij za numeričku mehaniku 1997. te je voditelj Katedre za mehaniku i čvrstoću (1999–2003., 2006–12. te od 2014). Bio je gostujući profesor na sveučilištima u Karlsruheu (2007−10) i Hannoveru (2014−15).

Bavi se višerazinskim modeliranjem procesa deformiranja, bezmrežnim numeričkim metodama, razvojem i primjenom naprednih algoritama u metodi konačnih elemenata te numeričkim modeliranjem čvrstih tijela i elastoplastičnih procesa deformiranja. Autor je knjiga Metoda konačnih elemenata (2004) i Uvod u numeričke metode u strojarstvu (2009). Bio je predsjednik Hrvatskoga društva za mehaniku (2007–09) te je član upravnog odbora udruge Central European Association for Computational Mechanics (CEACM), kojega je bio predsjednik (2005–08). Član je suradnik HAZU-a od 2008. te član HATZ-a od 1994. Dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost 1999. te Nagrade HAZU-a 2005.

Sorić, Jurica

Strojarski inženjer, stručnjak za numeričku mehaniku.

Opći podatci
Ime
Jurica
Prezime
Sorić
Mjesto i datum rođenja
Trogir, 16. 11. 1954.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Povezane udruge
Hrvatsko društvo za mehaniku
Nagrada
državne nagrade za znanost,
Nagrada HAZU

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje