Autor: K. Kužić
Objavljeno: .
Ažurirano: 27. studenoga 2018.

Središte za obuku HRZ i PZO Rudolf Perešin, ustanova za školovanje pilotskih časnika Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva (HRZ) u Zemuniku, osnovana 1992. Nastavak je tradicije obrazovanja vojnih pilota koje se u Zemuniku provodi od 1945.

Razdoblje do proglašenja samostalnosti RH

Nakon II. svj. rata, radi izobrazbe časničkoga kadra novoosnovanoga Jugoslavenskoga ratnog vazduhoplovstva i protuvazdušne obrane (JRV i PVO), u Zemuniku je 1945. otvorena Pilotska škola Jugoslavenske armije, dio Vazduhoplovnoga vojnog učilišta u Pančevu. Sjedište joj je 1949. preseljeno u Mostar. Učilište je 1953. preimenovano u Letački školski centar, a 1960. u Vazduhoplovnu vojnu akademiju (VVA), od kada je sjedište škole ponovno bilo u Zemuniku. Ondje je do zatvaranja Akademije 1991. bio obrazovan cjelokupan letački kadar ratnoga zrakoplovstva i protuzračne obrane Jugoslavije, ukupno 42 klase pilota. Akademiju su među ostalima završili proslavljeni hrvatski pilot → Rudolf Perešin, te Danijel Borović, Ivica Ivandić i Ivan Selak, koji su početkom Domovinskoga rata zrakoplovima MiG-21 prebjegli iz JNA u HRZ, čime su priskrbili prve borbene zrakoplove koji su služili u obrani RH.

Školovanje na Akademiji

Akademiju je moglo upisati građanstvo sa završenom srednjom općom ili vojnom školom i mlađi časnici JNA, uz ispunjenje općih uvjeta (poput fizičke spreme) i posebnih uvjeta (ispit iz matematike, selektivna obuka u letenju na lakom klipnom zrakoplovu i dr.), te strani državljani. Školovanje je prvotno bilo trogodišnje, od 1974. četverogodišnje, te se sastojalo od 25 kolegija općeg, ideološko-političkog, općevojnog, fizičkog, stručno-zrakoplovnog i vojnozrakoplovnog obrazovanja te obrazovanja za pilota zrakoplova ili helikoptera. Na Akademiji su se u sklopu jednogodišnje Škole rezervnih oficira avijacije – pilota od 1959. školovali rezervni časnici piloti te kontrolori letenja.

Pitomci su prva tri semestra provodili u Centru za teorijsku nastavu VVA, opremljenom suvremenim specijaliziranim učionicama, laboratorijima, trenažerima i poligonima za obuku. Letačka obuka provodila se u Akademijinim školskim centrima, na aerodromima u Zemuniku, Mostaru, Titogradu (danas Podgorica) i Puli. Obuka pilota zrakoplova obuhvaćala je pripremu leta, vježbe na simulatoru i u letu, osposobljavanje u tehnici pilotiranja pojedinačno, u grupi te u vizualnoj navigaciji, instrumentalno i noćno letenje te gađanje, raketiranje i bombardiranje objekata na tlu i gađanje ciljeva u zraku. Rabili su se klipni zrakoplovi Utva-75 i nadzvučni lovci tipa MiG-21 te zrakoplovi i helikopteri jugoslavenske proizvodnje: školski zrakoplovi Galeb G-2 i Super galeb G-4, lovačko-bombarderski J-21 i J-22 Jastreb te Orao. Obuka pilota helikoptera sastojala se od tehnike pilotiranja i vođenja zrakoplova i helikoptera, a provodila se na helikopterima Gazela i Mi-8.

Razdoblje nakon proglašenja samostalnosti RH

Nakon zatvaranja Akademije 1991., nastavak školovanja vojnih pilota omogućen je potkraj 1992., kada je u vojarni Šepurine kraj Zatona osnovan Zrakoplovni nastavni centar Zadar u kojem se provodila obuka za zrakoplovno-tehničku struku, a potom je uvedeno i obrazovanje iz zračnoga motrenja i navođenja te protuzračne obrane. Nastava je 1995. preseljena u vojarnu Pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, gdje je bila smještena 93. zrakoplovna baza (u sastavu koje su eskadrile školskih zrakoplova i helikoptera), te je ustrojeno Zrakoplovno vojno učilište HRZ i PZO (1997). Učilište je 2003. razdvojeno na 93. zrakoplovnu bazu i Zapovjedništvo za izobrazbu i obuku HRZ i PZO, te 2007. preustrojeno u Središte za obuku HRZ i PZO Rudolf Perešin.

U Središtu su od tada obrazovana 253 vojna pilota u 26 naraštaja (do 2017) te deset naraštaja nastavnika letenja (2015). U sastavu Središta je Pilotska škola, prvi puta organizirana u sklopu zrakoplovne baze u Zemuniku 1993., a prema potrebama HRZ-a provode se tečaj specijalizacije za nastavnike letenja i tečaj za zrakoplovne tehničare.

Središte za obuku HRZ i PZO Rudolf Perešin, telekonferencija

Pilotska škola

Pilotsku školu mogu upisati studenti Aeronautičkoga smjera za vojne pilote Fakulteta prometnih znanosti (FPZ) u Zagrebu, djelatne vojne osobe do 25 godina starosti, te polaznici iz partnerskih zemalja.

Od 2003. civilne osobe Pilotsku školu upisuju putem projekta Kadet Ministarstva obrane RH, kojim se popunjavaju kadrovi zrakoplovstva, mornarice i kopnene vojske Oružanih snaga RH. Prije početka nastave na FPZ-u, u Središtu za obuku u Zemuniku polazi se šestotjedna selekcijska obuka na zrakoplovu Zlin Z-242L te polaže ispit kojim se procjenjuju sposobnosti za vojnoga pilota. Nakon toga slijedi redoviti dvogodišnji studij, te ljetni kamp 1 i 2, koji se provode u Središtu te u nekadašnjoj 95. zrakoplovnoj bazi Split – Divulje, danas dijelu zadarske baze. Nakon završetka studija slijedi temeljna časnička izobrazba za vojne pilote, koje se opći dio provodi na Hrvatskom vojnom učilištu Petar Zrinski u Zagrebu. Nastavak izobrazbe, namjenska letačka obuka, provodi se u Središtu za obuku, na školskim turbopropelerskim zrakoplovima Pilatus PC-9M. Nakon završetka školovanja vojni piloti raspoređuju se u postrojbe HRZ-a.

Za razliku od projekta Kadet, djelatne vojne osobe i polaznici iz partnerskih zemalja obrazovanje za vojnoga pilota prolaze isključivo u Središtu za obuku.

Specijalizacija za nastavnike letenja

Prvi tečaj za nastavnika letenja organiziran je 1993., a nastavak je (specijalizacija) školovanja vojnih pilota. Kandidati za nastavnike letenja koji će letjeti na zrakoplovima tipa Pilatus i Zlin, ili helikopteru Bell, specijalizaciji mogu pristupiti odmah nakon završetka školovanja; specijalizaciju za nastavnike višesjednih zrakoplova mogu pohađati kapetani-piloti, a borbenih zrakoplova (tip MiG-21) oni koji su na tom zrakoplovu prošli svu obuku.

Tečaj za zrakoplovne tehničare

U Središtu se od 2008. provodi šestomjesečni tečaj prekvalifikacije za zrakoplovne tehničare za prvi stupanj održavanja. Tečaj je namijenjen stjecanju znanja iz općega i specijalističkoga zrakoplovno-tehničkog područja, izučavanju zrakoplovnoga sustava, pogonske skupine te konstrukcije osnovnih tipova školskih zrakoplova ZLIN 242L i Pilatus PC-9M te helikoptera Bell 206B. Nakon tečaja polaznici se tijekom šestomjesečnog stažiranja u postrojbama HRZ-a osposobljavaju za tehničko održavanje određenoga tipa letjelice.


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana. Beograd, 1989. str. 317., 318., 323., 330.

S. Kovačev, Z. Matijaščić, J. Petrović: Nastavno-obrazovni resursi i kapaciteti JNA. Polemos, 9(2006) 1, str. 45−76.

Središte za obuku HRZ i PZO Rudolf Perešin

Ustanova za školovanje pilotskih časnika Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva (HRZ) u Zemuniku, osnovana 1992.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zemunik
Godina osnutka
1992.
Prijašnji nazivi

Zrakoplovni nastavni centar Zadar (1992–97)

Zrakoplovno vojno učilište HRZ i PZO (1997–2003)

Zapovjedništvo za izobrazbu i obuku HRZ i PZO (2003–07)

Središte za obuku HRZ i PZO Rudolf Perešin (od 2007)

Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje