Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Stupnišek, Mladen (Zenica, BiH, 27. V. 1939), strojarski inženjer, stručnjak za toplinsku obradbu metala i inženjerstvo površina.

Diplomirao je 1963., magistrirao 1976. te doktorirao 1982. disertacijom Istraživanje razmjene ugljika među plinskom atmosferom i čelikom pri njegovoj termičkoj obradbi (Študij izmenjave ogljika med plinsko atmosfero in jelkom pri njegovi termični obdelavi) na ljubljanskome fakultetu za prirodne znanosti i tehnologiju. Radio je u tvornici alatnih strojeva Prvomajska (1964–75), od 1975. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je izabran u zvanje redovitoga profesora 1996. Umirovljen je 2009. Predavao je kolegije Materijali, Toplinska obrada, Modificiranje i prevlačenje površina, Inženjerstvo površina i Difuzija u metalima. Bio je suosnivač i voditelj Katedre za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina (1997–2004), predstojnik Zavoda za materijale (1996–97) te prodekan (1992–94) Fakulteta.

Bavio se toplinsko-difuzijskim procesima u metalnim materijalima te tehnologijama i opremom za toplinsku obradbu metalnih konstrukcijskih dijelova i alata. Autor je patenta za razvijene peći za toplinsku obradbu metala (Equipment and method for hardening in the rare gas atmosphere, 2007) i suautor patenta iz područja difuzijskoga prevlačenja karbidnim slojevima (Duplex process of diffusion forming of hard carbide surface layers on the metallic materials, 2002). Suosnivač (1988) je → Hrvatskog društva za toplinsku obradu i inženjerstvo površina, kojega je bio i predsjednik. Dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost 2003.

Stupnišek, Mladen

Strojarski inženjer, stručnjak za toplinsku obradu metala i inženjerstvo površina.

Opći podatci
Ime
Mladen
Prezime
Stupnišek
Mjesto i datum rođenja
Zenica (BiH), 27. 05. 1939.
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje