Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Surić, Josip (Dubrovnik, 6. II. 1902 – Dubrovnik, 3. X. 1973), pomorski stručnjak, pedagog i kapetan duge plovidbe.

Završio je 1919. pomorsku školu u Dubrovniku (osnovanu 1852. pod nazivom Nautička škola, danas Pomorsko-tehnička škola, popularno zvana Nautika) te 1924. položio ispit za kapetana duge plovidbe u Bakru. Dugogodišnju karijeru započeo je 1925. kao stručni učitelj na dubrovačkoj pomorskoj školi, gdje je do 1959. bio profesor matematike i stručnih predmeta te direktor (1944–46). Od 1959. na novoosnovanoj Višoj pomorskoj školi u Dubrovniku bio je profesor kolegija Viša matematika, Izbjegavanje sudara i havarije te Stabilitet broda. Umirovljen je 1972. Autor je djela Pomorska signalizacija (1956), Pravila o izbjegavanju sudara na moru (1968), te Uputa za međunarodni signalni kodeks (1935), tada jedine takve knjige na hrvatskom jeziku, koja je tumačenjem uporabe međunarodnoga signalnoga kodeksa i prilagođivanjem primjera za naše brodove i luke popunila prazninu koja je na tom području postojala.


Ostali podatci
Što pročitati?

125. obljetnica pomorskog školstva u Dubrovniku. Dubrovnik, 1977., str. 187–189.

Surić, Josip
Pomorski stručnjak, pedagog i kapetan duge plovidbe.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Surić
Mjesto i datum rođenja
Dubrovnik, 06. 02. 1902.
Mjesto i datum smrti
Dubrovnik, 03. 10. 1973.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje