Objavljeno: .
Ažurirano: 22. ožujka 2021.

Taloš, Ivan (Plavna, Vojvodina, 15. I. 1912 – Zagreb, 22. VI. 2010), elektrostrojarski inženjer, izumitelj.

Studirao je u Beču te u Beogradu, gdje je diplomirao 1938. na Tehničkome fakultetu. Bio je konstruktor i voditelj tvornice strojeva i alata Bata (od 1946. → Borovo) u Borovu naselju (1939–52) te voditelj konstrukcije alata, alatnice i razvoja → Jugoturbine u Karlovcu (1952–74). Najzaslužniji je za otvaranje karlovačke Više tehničke strojarske škole 1960., gdje je predavao kolegije iz područja elektrotehnike, nacrtne geometrije i automatizacije te bio prvi direktor (1960–73). Bio je poznati radioamater, osnovao je Radioklub Borovo (1946) i Radioklub Karlovac (1954., te bio prvi predsjednik do 1978). Inicijator je osnivanja Radija Karlovac 1962. Projektirao je prvi srednjovalni odašiljač Radija snage 50 W, te omogućio čujnost na udaljenosti od četrdesetak kilometara. Bavio se izumiteljstvom, te je konstruirao visokofrekventni ozonizator za liječenje hripavca (1942), uređaj za magnetoterapiju (1986), prijamnik-predajnik s automatskim mijenjanjem frekvencija i dr. Bio je sudski vještak za strojarstvo i elektrotehniku (1954–98).

Taloš, Ivan
Elektrostrojarski inženjer, izumitelj.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Taloš
Mjesto i datum rođenja
Plavna (Srbija), 15. 01. 1912.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 22. 06. 2010.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja