Objavljeno:
Ažurirano: 5. studenoga 2018

Topić, brodovlasnička obitelj s Visa, podrijetlom iz Dalmatinske zagore.

Začetnik viške grane obitelji Ante (1819–1886) doselio se na Vis polovicom XIX. st. iz sela Korušce u kaštelanskom zaleđu. Prvotno se bavio trgovinom vina i ribe, a potom, stekavši ženidbom velik kapital, građevinarstvom, izgradivši svjetionik na Palagruži te mnoge državne i javne građevine na Visu. Sa sinom Serafinom (1847–1932) i nekolicinom Višana, braćom Mardešić i Lučić-Roki, 1879. bio je suvlasnik dvaju jedrenjaka duge plovidbe (Višanin i Serafin). Serafin, dugogodišnji viški gradonačelnik (1896–1918), ujedno britanski i grčki konzul, zaslužan za ekonomski procvat otoka, dao je u Visu izgraditi osnovnu školu, Hrvatski dom, Češku vilu, općinsku zgradu te šetnicu. Proširio je obiteljske poslove, osnovavši 1890. parobrodarsko društvo za putničko-teretni promet, kojega su brodovi prometovali između Trsta, Zadra, Splita i Visa. Potom se 1908., sa svojih šest parobroda (Vila, Lussin, Jason, Medea, Vis i Vitez), spojio s još tri parobrodarska društva (Vjekoslava Rismonda iz Makarske, Pija Negrija iz Šibenika i Manfreda Katića iz Zadra) u novoosnovanu zadrugu, parobrodarsko društvo Dalmatia, koje je u samom začetku raspolagalo s ukupno 22 broda linijske plovidbe. Serafinov sin Ante (1880–1983), nastanjen u Trstu, vodio je od 1900. pomorsku agenciju i upravljao poslovanjem obiteljskih brodova, a bio je i zastupnik stranih poduzeća koja su koksom opskrbljivala tvornice karbita u Trstu, Omišu i Šibeniku. Osnovao je dioničko društvo Iliria (1924) i parobrodarsko društvo Slobodna plovidba Topić (1926), sa sjedištem u Sušaku. Od 1939. upravljao je obama, imajući u vlasništvu šest parobroda kojima su se prevozili željezna ruda, ugljen, žitarice, boksit i čelična roba po svim morima svijeta, a koji su u nazivu, uz obiteljsko prezime, nosili imena članova obitelji (Jurko, Olga, Rosina, Ivan, Serafin i Ante Topić). Nakon II. svj. rata, kada mu je sva imovina u Hrvatskoj nacionalizirana, Ante je poslovanje preselio u Monte Carlo, s glavnim agencijama u New Yorku, Trstu i Londonu. Brodovi u Topićevoj floti (Topic Fleet) i danas plove pod stranim zastavama, a kompanija je zadržala odredbu da prednost pri zapošljavanju imaju pomorci iz Dalmacije, posebice Višani.


Ostali podatci
Što pročitati?

G. Mladineo: Zaslužna (i zaboravljena) viška obitelj Topić, Hrvatska zora, 26(2016) 72, str. 2–10.

Mrežne poveznice

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, katalog izložbe, Riječko brodarstvo 20. stoljeća

Topić
Brodovlasnička obitelj s Visa, podrijetlom iz Dalmatinske zagore.

Opći podatci
Prezime
Topić

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje