Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2018.

Turk, Ivan (Karlovac, 12. V. 1920 – Zagreb, 27. IX. 1999), strojarski inženjer, stručnjak za termodinamiku.

Diplomirao je 1951. na Tehničkome fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1956. na visokoj tehničkoj školi u njemačkome Braunschweigu. Na Strojarsko-brodograđevnome fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; FSB) zaposlio se 1951. kao asistent u Zavodu za toplinu i hlađenje. Od 1960. radio je na Visokoj tehničkoj školi u Zagrebu (1967. pripojena FSB-u), od 1973. u zvanju redovitoga profesora, a obnašao je i dužnosti prodekana i dekana (1964–66). Umirovljen je 1980. Bavio se termodinamikom i predavao kolegij Nauka o toplini. Autor je udžbenika Nauka o toplini (1967).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 233.

Turk, Ivan
Strojarski inženjer, stručnjak za termodinamiku.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Turk
Mjesto i datum rođenja
Karlovac, 12. 05. 1920.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 27. 09. 1999.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje